Banner Image
item vines

B Corp: Att använda affärsverksamhet som en positiv kraft

B Corp-företag är en ny typ av företag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart och transparent sätt. Alla uppfyller vi de högsta miljömässiga och sociala standarderna.

När du handlar från ett företag som är B Corp-certifierat är det ett litet steg mot en bättre värld.

B Corp-metoden – affärsverksamhet som en positiv kraft

Som ett B Corp-certifierat företag måste vi leva upp till tuffa krav när det gäller det uppdrag som utgör grunden för vår verksamhet: Att skapa band mellan människorna, växterna och planeten med hjälp av de ekologiska växternas otroliga kraft ett så etiskt och hållbart sätt som möjligt.

Precis som alla B Corp-certifierade företag måste vi vart tredje år slutföra en utvärdering, B Impact Assessment. Utvärderingen befäster att vi lever upp till vårt åtagande att uppfylla höga standarder vad gäller social och miljömässig transparens, ansvarstagande och resultat.

Människor

Som en del av vårt åtagande till Fair for Life (den gyllene standarden när det gäller rättvis och etisk handel), garanterar Pukka alla, från våra odlare och samlare världen över, en rättvis lön och goda arbetsvillkor.

Vi hoppas att alla upplever fördelarna med att arbeta för Pukka och det här börjar i vår globala hemvist och huvudkontor i Bristol. Vid utformningen av vårt huvudkontor (vårt ”Herb House”) hade vi en mycket medveten tanke om att vi ville skapa en inkluderande arbetsmiljö som passar olika arbetsstilar.

På Pukka stöder vi aktivt en utvecklingskultur med stark tonvikt på utbildningsprogram i naturen. Alla våra medarbetare erbjuds mindfulnesskurser liksom även fyra dagar per år för volontärarbete. Medarbetare kan även begära ersättning för aktiviteter avsedda att främja personligt välbefinnande och personlig utveckling.

De här förmånerna som Pukka erbjuder sina medarbetare är unika och främjar vår kultur genom att säkerställa att kopplingen mellan vårt uppdrag och våra medarbetare bevaras. I vår senaste medarbetarenkät uppgav 94 % av Pukka-medarbetarna att de skulle rekommendera Pukka som en fantastisk arbetsplats.

Växter

2016 blev Pukka Herbs ett av de första företagen i Storbritannien som anslöt sig till 1% for the Planet. Det innebär att vi donerar minst 1 procent av vår årliga omsättning till ideella miljöorganisationer.

De ideella organisationer som Pukka väljer att donera till delar vår passion och förstår värdet av att skydda vår natur. De hjälper oss även att berätta vår historia som hållbart företag vars verksamhet lägger fokus på att stödja människor, växter och planeten.

Pukkas donation till 1% for the Planet täcker flera olika områden:

  • De premier vi betalar de enskilda jordbrukarna i enlighet med kraven i våra Fair For Life- och FairWild-certifieringar.

  • Allt fler strategiska partnerskap med ideella organisationer världen över: Eden Project, Soil Association och Natural History Museum i Storbritannien, Foundation Good Planet i Frankrike och nya projekt i Tyskland, USA m.fl.

  • De ideella organisationer som vi samarbetar med för att genomföra vårt hållbarhetsarbete som säkerställer att Pukka har en positiv inverkan på våra medarbetare, samhällen och miljön

  • De ideella organisationer vi stödjer i närheten av vårt huvudkontor i Bristol för att främja vårt lokalsamhälle

Planeten

"Som hållbarhetschef här på Pukka har jag glädjen att se hur många av de saker vi gör leder till en enormt stor positiv förändring. Under senare år har vi arbetat hårt på att sätta oss in i vårt samlade koldioxidavtryck genom att slutföra en jord-till-bord-studie som hjälpte oss att bryta ner hur vår påverkan på planeten kan bli mer positiv.

Vi är det första brittiska företag i vår storlek som har fått vårt klimatmål – noll koldioxidutsläpp till 2030 – validerat av initiativet Science Based Targets (SBTi)." Vicky Murray, hållbarhetschef, Pukka Herbs.

Det är bara några av de områden som illustrerar vårt åtagande som certifierat B Corp-företag. Besök B Corps officiella webbplats för att se en analys av Pukkas fullständiga B Corp-poäng. Där kan du även bläddra igenom hela utbudet av B Corp-produkter som säljs.

item vines