item vines

Välkommen till Pukka

Vårt syfte är att verka för sundare och lyckligare liv med hjälp av kraften hos ekologiska växter.

Våra örtskapelser har utvecklats för att skapa band mellan skönheten och kraften hos växterna och så många människor som möjligt. Vi delar med oss av våra kunskaper och verkar för en sundare värld där vi själva alltid strävar efter att föregå med gott exempel.

Vår kultur bygger på uråldriga ayurvediska principer som vi kallar ”Wisdom Seeds” (visdomsfrön): sanning, respekt, renhet och ansträngning. Allteftersom vi växer och blir större är det dessa värden som hjälper oss att förbli sanna mot det syfte som vårt företag är grundat på. Genom att värna om ömsesidigt välvilliga relationer med lantbrukare, liksom alla andra som arbetar för och med oss strävar vi efter att bygga en hållbar framtid för alla.

Vi hoppas att du känner dig inspirerad att upptäcka mycket mer om dig själv och den vackra planet som är allas vårt hem.

Njut av färden

bottom image title

Sebastian Pole & Tim Westwell, grundare och örtrevolutionärer

item vines
item vines

Hållbarhet hos Pukka

Pukka Herbs skapades i syfte att främja hälsan hos människorna, växterna och planeten. När vi startade företaget 2001 hade forskningen redan klargjort att företag behövde börja bedriva sin verksamhet på ett sätt som regenererade vår miljö och vårt samhälle. Det är dessa värden som Pukka bygger på: ekologiskt jordbruk, rättvis handel och bevarande av naturen genom handel.

Genom att vara Fair for Life-certifierade, skänka 1 % av vår omsättning till välgörande miljömässiga och sociala ändamål, anskaffning av ekologiska ingredienser och att bli koldioxidneutrala 2019, är det vår övertygelse att en sundare värld innebär ett sundare du. Ta reda på hur vi bidrar till att förändra världen för en positiv framtid – en kopp te i taget.

  • Home - Sustainability - Soil association
  • Home - Sustainability - One percent for the planet
  • Home - Sustainability - Fair for life
  • Home - Sustainability - Fair wild
item vines