Banner Image
item vines

Giving back 1% for the planet

Som medlemmar i ”1% for the Planet”, skänker vi 1 % av allt vi säljer till välgörande miljömässiga och sociala ändamål.

Det är en del av vår kampanj för positiv förändring. Så enbart genom att köpa våra fantastiska ekologiska teer och välgörande kosttillskott bidrar du till att ta hand om vår underbara och vackra värld. Du köper, vi ger tillbaka. Därför vill vi tacka alla Pukka-kunder – tillsammans åstadkommer vi något verkligt speciellt.

Varför stöder vi ”1% for the Planet”?

Vi gör detta eftersom vår fina planet verkligen behöver vår hjälp. Omfattningen av de miljömässiga utmaningar vi står inför är enorm, från klimatförändringar till mikroplastföroreningar.

Behovet av mer resurser och förkämpar som arbetar för att hitta lösningar är verkligt och brådskande men det finns ett problem. På global nivå utgör donationerna till miljöändamål endast 3 % av de totala välgörenhetsdonationerna – och endast 3 % av dessa kommer från företag. Det är här som ”1% for the Planet” kommer in i bilden. De förenar företag, konsumenter och ideella organisationer vilket gör det möjligt för oss alla att vara pådrivande för en omfattande och positiv förändring.

item vines
item vines

Sedan 2016 har Pukka skänkt över 2 000 000 GBP till välgörande ändamål till miljömässiga och sociala ändamål (till och med december 2019). Här följer en sammanfattning av vilka effekter några av dessa donationer har bidragit till:

Inspirerar besökare på Eden Project

Sedan 2015 har vi samarbetat med Eden Project som har samma passion som vi – att skapa band som förenar människorna, växterna och planeten. Tillsammans har vi utvecklat utställningar och aktiviteter där besökarna kan fördjupa sig i växternas fantastiska värld. Vi bjuder in besökare att provsmaka våra örtteer och informerar om de enastående växter som vi blandar i den enorma teask-installationen. Pukka Herb-leden inspirerar besökare att utforska en örtinspirerad vandringstur runt Edens friluftspark.

Bidrar till att skydda den större näshornsfågeln och kaliträdet

Trifala är en traditionell matsmältningsfrämjande beredning som används i våra teer och kosttillskott. Vår leverantör, Applied Environmental Research Foundation (AERF) gör denna beredning på frukter från kaliträd (även kallade bibhitaki) och haritakiträd som växer i Västra Ghats i Indien. Träden som ger dessa frukter ingår i ett rikt ekosystem i ett område som har bland den största biologiska mångfalden i hela världen. Det är även hemvist för sällsynta fåglar och djur, bland annat den stora näshornsfågeln. .

Men dessa träd är hotade. Virket är värdefullt och därmed lockande för lokala landägare som kämpar för att få tillvaron att gå ihop. Vi insåg att om människorna här kunde försörja sig på att samla in frukterna från träden skulle de inte behöva hugga ner dem för virket. Det var så vi inledde vårt samarbete med AERF för att skapa Indiens första internationella FairWild-certifiering för kali och haritaki. Vårt projekt ger arbetstillfällen till många lokalbor som samlar in, bearbetar och sorterar frukterna för en rättvis lön.

Introduktionen av fjorton nya insamlingsområden 2017 har resulterat i många fördelar, inklusive en ökning av bevarande insatser och hållbar försörjning för ännu fler samlare. 

item vines
item vines

Kvinnor som en naturkraft, till gagn för naturen

TreeSisters är en rörelse som verkar för globalt ansvarstagande när det gäller att återställa miljön med ett fokus på kvinnor och tropisk återbeskogning. Till TreeSisters skänkte vi de pengar vi annars skulle ha lagt på julkort och vår donation resulterade i att de kunde plantera över 4 500 träd. Träden planterades på en rad platser vilket har bidragit till ekologiskt och socialt positiva effekter: till exempel har mark återställts, lokalsamhällen lyfts upp ur extrem fattigdom och starkt utrotningshotade djur fått skydd genom återställande av habitat.

En hyllning till bina, världens bästa pollinerare

I juli hade vi en gemensam kampanj med våra vänner på Soil Association för att hylla bina. Deras pollinering spelar en avgörande roll för vår framställning av ekologiska örtteer och kosttillskott. Vi hjälper våra odlare att säkerställa att deras produktionsmetoder främjar biologisk mångfald och under kampanjen såg vi till att våra kunder fick möjlighet att lära sig mer om bivänliga växter som de själva kan odla.

item vines

Slår ett slag för FairWild

Varje år ger Pukka sitt stöd till FairWild Week som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om det rådande hotet mot vilda växter och vikten av att skörda sådana växter på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar även efter att uppmuntra andra företag att delta i FairWild-initiativet.

Så håll utkik efter 1%-loggan när du handlar. Kanske kan du själv tänka dig att bli 1%-medlem? Tillsammans kan vi uppnå så mycket mer än var och en för sig.