Banner Image
item vines

För en vacker FairWild-värld

En global angelägenhet

Runt 30 000 av Moder Naturs växtarter används till livsmedel och produkter avsedda att höja välbefinnandet.

Mellan 60–90 % av de växter som används i världshandeln är vildskördade och värdet av världshandeln med medicinalväxter och aromatiska växter uppskattades 2015 till 3 miljarder USD.

Men behovet av förändring har aldrig varit större eftersom hela en av fem vilda växtarter hotas på grund av överskördning och förlust av livsmiljö. Som konsumenter vet vi överraskande lite om var ingredienserna i våra produkter kommer ifrån.

När det gäller vildskördade ingredienser finns det dessutom fortfarande inte så mycket branschtäckande standarder och regleringar.

Vad kan man göra?

FairWild Foundation grundades för att utarbeta riktlinjer om bästa praxis och certifieringssystem för skördare, producenter och andra parter som deltar i handeln med ingredienser gjorda på vilda växter.

FairWild-certifieringen handlar om att uppnå en hållbar skörd av vilda växter i syfte att säkerställa fortsatt användning och långsiktig överlevnad av vilda växtarter i deras livsmiljö samtidigt som lokalsamhällenas traditioner och inkomstkällor bevaras.

Pukka Herbs köper runt 50 % av de FairWild-certifierade växter som skördas världen över och har den största FairWild-räckvidden av alla företag.

Vi strävar inte bara efter att bli ledande i hållbar skörd av vilda växter, vi vill att alla som handlar med vilda växter ska anamma denna respektfulla inställning.

Uppmuntra regeneration

För att få en FairWild-certifiering måste samlaren lämna kvar en del av roten i marken så att växten kan växa upp igen nästa år.

Samlarna får även ett ekonomiskt incitament av FairWild för att inte skörda alla växter i ett område utan lämna en del orörda så att de kan mogna och regenereras naturligt.

Rättvis lön

FairWilds hållbara approach innebär mer jobb och mer tid, och som ett erkännande av detta får de enskilda FairWild-samlarna ett högre pris för sina produkter.

Dessutom betalas ytterligare ett belopp ut av Pukka, den så kallade FairWild-premien, som går till jordbrukarnas kooperativ för att satsas på sociala projekt och miljöprojekt.

Men varför bara lita bara på oss, här berättar Hugh Fearnley-Whittingstall mer om vårt FairWild-projekt i Indien.

item vines

Stödja samhällen

År 2000, inte långt efter att konflikten i Bosnien tog slut, startade vi ett FairWild-projekt i Konjic nära Sarajevo för att bidra till att skapa en hållbar inkomst för dem som hade förlorat sin försörjning under kriget.

Idag är över 700 familjer anställda för att samla in ett brett spektrum av vilda växter i området, bland annat lindblommor, maskrosor, nässlor och fläderblommor till vårt Love-te. Detta projekt säkerställer att samlare får en rättvis lön för sitt arbete och, inte minst, att det inte råder någon diskriminering mellan olika etniska grupper.