Dosha Quiz

Dosha Quiz

Enligt Ayurveda är doshor de energimönster, eller personlighetstyper, som flödar runt i våra kroppar och styr hur vi tänker och beter oss. Det finns tre grundläggande doshor – vata, pitta och kapha – och alla föds vi med samtliga tre doshor i oss. Men det är en eller två av dessa som är dominanta och definierar vem vi är. Tanken är att vår unika doshakonstitution måste vara i jämvikt för att kropp och själ ska vara i balans. I annat fall blir vi sjuka. Ta reda på vilken dosha som dominerar din personlighet genom att göra vårt korta quiz.