Banner Image
item vines

Vad betyder ekologiskt och varför är det så viktigt?

Allt som Pukka gör är och har alltid varit 100 % ekologiskt certifierat. Varje te, latte och tillskott vi tillverkar innehåller endast de finaste ingredienserna och alla förpackningar bär Soil Association-loggan som visar att de är ekologiskt certifierade. Men för oss är ekologiskt inte bara en märkning utan ett sätt att vara.

Så vad innebär ekologiskt?

Ekologiskt är en god cirkel. Det förnyar marken som ger dig mat. Det bevarar och främjar det vilda djurlivet och insekterna som stödjer vår levande värld. Det producerar mat utan användning av skadliga kemikalier som inverkar negativt både på oss och miljön. Det är den här tanken om ett positivt kretslopp av godhet som gör ekologiska principer så viktiga för oss.

I dess innersta kärna betyder ekologiskt att anpassa sig efter naturen istället för att skada den. Det betyder ökat djurskydd, mindre bekämpningsmedel, inga tillverkade växtgifter eller konstgödsel och en miljömässigt mer hållbar förvaltning av mark och den naturliga miljön.

På många sätt förkroppsligar ekologisk odling essensen i Ayurveda – den uråldriga indiska filosofin som genomsyrar Pukkas kärna. I likhet med Ayurveda lägger ekologisk visdom fokus på ”helhetens” välbefinnande: det är ett sätt att skapa band mellan människorna och marken, växterna och planeten – eftersom de alla är ömsesidigt beroende av varandra för sin hälsa och lycka.

Varför är det så viktigt med ekologiska livsmedel och ekologisk odling?

Ställda inför klimatförändringar, ökande kostrelaterad ohälsa och utbredd nedgång av vilda djurarter ökar behovet att producera nyttig mat, minska utsläppen av växthusgaser och skydda djurlivet som blir mer akut för varje år. Det finns ingen magisk universallösning för att bemästra de utmaningar vi står inför, men de köpbeslut vi fattar varje dag är en enkel men kraftfull typ av direkt åtgärd som ger effekt. Det är därför alla våra teer och kosttillskott är certifierat ekologiska genom Soil Association – en garanti för att du, när du köper Pukka, gör en viss skillnad för människor, växter och miljön.

Ekologiskt jämfört med icke-ekologiskt

En fråga som många ställer till oss är ”Är det bättre med ekologiskt?".

Fördelarna med ekologiska produkter är omfattande. Det finns en mängd omfattande studier som visar att ekologisk odling inte bara gagnar miljön, utan även kan ha en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande, djurs välbefinnande och på kvaliteten på de växter vi odlar. Nedan är en lista över skillnader mellan ekologiska och icke-ekologiska metoder:   

 • Mindre skadligt innehåll – Över 320 bekämpningsmedel kan rutinmässigt komma till användning i icke-ekologisk odling och återfinns ofta i icke-ekologiska livsmedel. Dessa bekämpningsmedel och konstgödsel som används i icke-ekologiska odlingsmetoder kan även förorena vattendragen 

 • Vetskap om vad din mat innehåller – Livsmedel med ekologisk märkning måste uppfylla en strikt uppsättning standarder som definierar vad odlare och livsmedelsproducenter får och inte får göra vid framställningen. Eftersom en ekologisk approach innebär att det som produceras ska vara fullt spårbart genom alla steg i livsmedelskedjan, från jord till bord, så känner vi alla våra odlare och har även hjälpt många av dem att omvandla sina lantbruk till ekologiska lantbruk och att Fair for Life-certifiera sig

 • Snällare mot djuren – Ekologiskt är lika med högsta tänkbara standarder när det gäller djurskydd. Ekologiskt uppfödda djur är frigående på riktigt och föds upp utan rutinmässig användning av läkemedel, antibiotika och maskmedel

 • Bättre för vår planet – 10 % av växthusutsläppen kommer från odling och det är därför det är så viktigt att vi satsar på odlingsmetoder som anpassar sig efter naturen och inte gör våld på den. Som odlingsmetod är ekologisk odling överlägsen när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser från lantbruket och att skydda naturresurser som färskvatten och frisk mark. Det uppskattas att 52 % av jordens mark är förstörd, men ekologisk odling sätter markkvaliteten i fokus vilket är viktigt eftersom marken är ett enormt koldioxidlager (Storbritanniens mark innehåller uppskattningsvis 9,8 miljarder ton kol: det motsvarar de globala koldioxidutsläppen som människan står för under ett år!), och studier har visat att ekologiska lantbruk ofta har upp till 26 % större potential att långtidslagra koldioxid jämfört med konventionella lantbruk.    

 • Bekämpar klimatförändringar – Effekten av en övergång till ekologisk odling skulle kunna innebära sänkta koldioxidutsläpp med 64 miljoner ton över 20 år fördelat över all odlad mark i Storbritannien. Det motsvarar att ta bort runt en miljon personbilar från vägarna

 • BBättre för dig Ekologiska livsmedel innehåller inga artificiella färgtillsatser, konserveringsmedel eller genmodifierade (GMO) ingredienser. Forskning publicerad i British Journal of Nutrition 2016, utförd av forskare vid Newcastle University, hittade signifikanta skillnader mellan ekologisk och icke-ekologisk odling. Det visade sig att ekologisk mjölk och ekologiskt kött har grovt räknat 50 % mer omega-3-fettsyror än deras icke-ekologiska motsvarigheter och i en tidigare studie 2014 fann man att ekologiska grödor innehöll upp till 60 % mer av viktiga antioxidanter och hade lägre halter av den giftiga metallen kadmium jämfört med grödor från konventionell odling.

 • Bättre för de vilda djuren – Ekologiska gårdar är tillflyktsorter för vilda djur och erbjuder livsmiljöer för bin, fåglar och fjärilar – det finns upp till 50 % mer vilt djurliv runt ekologiska gårdar jämfört med runt icke-ekologiska gårdar

 • Bättre för lantbrukarna och ekonomin – En studie av The Soil Association har påvisat ökad lönsamhet vid ekologisk odling jämfört med icke-ekologisk odling. Detta kan enbart vara positivt för våra lantbrukare som kan frodas och undvika den stora prispress som råder och som har slagit ut många brittiska lantbrukare. Samma forskning visar även att ekologiska lantbrukare tenderar att i genomsnitt vara yngre och att fler kvinnor sysslar med ekologisk odling.

Varför är ekologiskt dyrare?

Att sätta miljön främst innebär ofta att produktionen av ekologiska livsmedel är mer jobbintensiv, något som inte alltid innebär att de är dyrare att köpa. Framförallt inte om du är smart när det gäller hur du handlar, och du kan bli glatt överraskad nästa gång du gör prisjämförelser. De gånger då ekologiskt kostar mer, glöm då inte att du betalar för all den omsorg och alla de fördelar (listade ovan) som ekologiska varor medför.

Tips för att handla ekologiskt till bra pris

Att handla ekologiska livsmedel måste inte kosta skjortan. Med några få kreativa livsstilsförändringar kan ekologiska varor bli överkomliga även för dig med en stramare budget: 

 • Jämför priser – Många stormarknader har sina egna ekologiska sortiment vilket ofta kan bli billigare än att köpa icke-ekologiska produkter av andra varumärken. Det finns även ett brett spektrum av ekologiska återförsäljare online och självklart kan även dina livsmedelsaffärer, bondens marknad eller REKO-ring lokalt vara bra ställen att handla prisvärda ekologiska varor på. 

 • Köp basvaror i storpack  Köp av stapelvaror för skafferiet som ekologiska baljväxter, pasta, ris och fullkorn i storpack innebär ofta en besparing. 

 • Varor i säsong Att äta närodlade ekologiska produkter när de är i säsong kan bidra till att sänka kostnaden och online kan du snabbt ta reda på vilka produkter som är i säsong när. Det är även bra för miljön, eftersom köp av lokala ekologiska livsmedel i säsong minimerar transportbehovet för de livsmedel du konsumerar

 • Satsa på hemleveranser Hemleveranser av ekolådor är ett väldigt praktiskt och kostnadseffektivt sätt att få fräscha, lokala och ekologiska livsmedel levererade direkt till dörren. 

 • Ta dig tid att laga mat Köp av halvfabrikat och färdigmat är ofta förenat med högre kostnader (och de kan även ofta vara kraftigt förädlade), så att laga måltider från grunden kan löna sig avsevärt. Det kräver lite planering men du kan ofta frysa in eventuella rester vilket i sin tur kan bidra till att minska ditt matsvinn  

 • Odla eget Förhoppningsvis har våra ekologiska hjältar i videon inspirerat dig, men du måste inte ha ett stort trädgårdsland för att odla din egen mat. Du kan odla dina egna ekologiska örter och grönsaker även i den allra minsta trädgårdstäppa

Vad är en ekologisk certifiering?

Eftersom vi tror starkt på det mirakulösa i ekologiska metoder, står ekologiska principer i fokus i allt vi gör – det gäller allt från fälten där våra örter odlas (i hållbart certifierade ekologiska projekt) till det ekologiska snöret på våra tepåsar.

Denna passion och drivkraft har lett till att vi uppfyller kraven för en ekologisk certifiering från Soil Association, Storbritanniens första och ledande ekologiska samfund.

Detta betyder att alla våra ingredienser är certifierade i enlighet med EU:s ekologiska standarder och spårbarhet garanteras ända tillbaka till deras ursprung. Detta ger dig inte bara en trygg vetskap om att du väljer allra bästa kvalitet utan skapar också ett band mellan dig – via oss – och odlarna samt lantbruken där växterna odlas.

Så varför bör du bli en ekologisk hjälte?

Till syvende och sist är det så att ju fler människor som väljer ekologiskt, desto större positiv effekt kommer detta att få på miljön och våra liv. Som den store Mahatma Gandhi en gång sade: “Du måste vara den förändring du vill se i världen”.

Enbart genom att byta till en extra ekologisk produkt kan du verkligen bidra till att förändra vårt livsmedelssystem till det bättre. Ökad efterfrågan efter ekologiska livsmedel innebär fler ekologiska lantbruk. Fler ekologiska lantbruk innebär färre bekämpningsmedel, mer vilt djurliv och fler djur som föds upp i enlighet med högsta tänkbara standarder. 

För att hjälpa dig på din resa, bli medlem i The Pukka Collective för gratis tillgång till skräddarsydda råd kring välbefinnande och för att få mer information om vårt uppdrag att se till att affärsverksamhet blir en positiv kraft i världen.

Kanske tycker du att det du gör inte är så märkvärdigt, men det gör verkligen skillnad. Tillsammans med Soil Association vill vi hylla dessa vardagshjältar som enbart genom att leva sina vanliga liv är pådrivande för förändring och som verkar för att ge oss alla en bättre framtid.

item vines