Banner Image
item vines

1 listopada 2019 roku

Drzewo za każdy produkt Pukka

W zamian za każdy kupiony produkt Pukka posadzimy drzewo. Do tej pory pomogliście nam zasadzić 164 083 drzew na całym świecie!

Jak wynika z niedawno przeprowadzonego badania, ponowne zalesianie to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie możemy obecnie zastosować, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu. Niszcząc drzewa, degradujemy stworzone przez naturę ekosystemy, które obniżają ilość dwutlenku węgla, powodującego globalne ocieplenie.

W zamian za każdy produkt Pukka, kupiony u uczestniczących w naszym programie sprzedawców detalicznych, firma Pukka Herbs przekaże organizacji TreeSisters środki na zasadzenie drzewa. Nasi Klienci nie ponoszą w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Organizacja TreeSisters sadzi ponad dwa miliony drzew rocznie na terenach ośmiu tropikalnych ekosystemów, przyczyniając się do ich odnowy poprzez ponowne zalesianie.

item vines