Banner Image
item vines

Nasza misja

Tworzymy produkty Pukka po to, aby jak najwięcej osób mogło nawiązać więź z pięknem i mocą natury.

Dzielimy się wiedzą i propagujemy wartości, takie jak zrównoważony rozwój – i staramy się zawsze dawać dobry przykład.

item vines
Our Mission - Soil Association

Europejska certyfikacja produktów organicznych

Our Mission - One percent

Przekazujemy 1% obrotu na ochronę środowiska

Our Mission - Fair for life

Złoty standard certyfikacji sprawiedliwego i etycznego handlu

Our Mission - Fair Wild

Certyfikat dotyczący odpowiedzialnego pozyskiwania surowców rosnących na dziko

Our Mission: B Corp logo

Certyfikat przyznawany firmom, które przyczyniają się do zmiany świata na lepsze

Our Mission - CO2 neutral

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy neutralni klimatycznie