Banner Image
item vines

Poznaj wspaniały świat FairWild

Globalne wyzwanie

Do produkcji towarów konsumpcyjnych i produktów prozdrowotnych wykorzystuje się około 30 000 gatunków roślin, które oferuje nam Matka Natura. Jeśli chodzi o rośliny trafiające do światowego handlu, 60–90% stanowią te dziko rosnące, a wartość globalnego rynku roślin leczniczych lub aromatycznych w 2015 roku była wyceniana na 3 miliardy USD.

Co piąty gatunek dzikich roślin jest zagrożony z powodu nadmiernych zbiorów i utraty siedlisk, dlatego potrzeba wprowadzenia zmian nigdy nie była tak ogromna. Jako konsumenci generalnie wiemy zaskakująco mało o pochodzeniu składników produktów, z których korzystamy. Niewiele jest również norm i regulacji branżowych, które dotyczą składników pozyskiwanych z dziko rosnących roślin.

Co możemy zrobić?

Fundacja FairWild powstała po to, aby stworzyć wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz systemy certyfikacji dla osób pracujących przy zbiorach, a także dla operatorów i producentów prowadzących handel składnikami dziko rosnących roślin.

Certyfikacja FairWild ma na celu ochronę niesamowitej mocy dzikich gatunków roślin i piękna ich naturalnych siedlisk – a jednocześnie poszanowanie głęboko zakorzenionych tradycji i kultur oraz wsparcie dla tamtejszych społeczności w pozyskiwaniu środków do życia.

Firma Pukka Herbs kupuje około 50% wszystkich certyfikowanych ziół FairWild, zbieranych na całym świecie. Ma też największy asortyment produktów z certyfikatem FairWild.

Chcemy być nie tylko liderem w zakresie zrównoważonego zbioru dziko rosnących roślin. Zależy nam również, by wszystkie podmioty z naszej branży wdrożyły takie podejście pełne poszanowania dla natury.

Regeneracja zasobów naturalnych

Zgodnie z zasadami certyfikacyjnymi FairWild osoby pracujące przy zbiorach są zobowiązane do pozostawiania w ziemi wystarczająco dużej części rośliny, aby w kolejnym roku mogła ona ponownie rozpocząć wegetację. Organizacja FairWild zachęca również, by nie wykorzystywać całej populacji roślin w danym siedlisku, co pozwoli im na osiągnięcie dojrzałości i naturalną regenerację.

Uczciwa zapłata

Aby wynagrodzić osobom pracującym przy zbiorach dodatkowy wysiłek i czas, których wymaga certyfikat FairWild, otrzymują one wyższą stawkę.

Przeznaczamy również dodatkową kwotę, tzw. premię FairWild na rzecz danej spółdzielni prowadzącej zbiory. Kwota ta może być wykorzystana przez lokalną wspólnotę na cele społeczne i środowiskowe.

Hugh Fearnley-Whittingstall opowiada o projekcie FairWild, który realizujemy w Indiach:

item vines

Jak wspieramy lokalne społeczności?

W 2000 roku, wkrótce po zakończeniu konfliktu w Bośni, wdrożyliśmy projekt FairWild w Konjic koło Sarajewa, aby pomóc tym, którzy stracili środki do życia podczas wojny, w uzyskaniu zrównoważonych dochodów.

Obecnie zatrudniamy ponad 700 rodzin do zbierania na tych terenach rozmaitych dziko rosnących ziół – np. lipy, mniszka lekarskiego, pokrzywy i czarnego bzu na naszą herbatę Pukka Love. Osoby pracujące przy zbiorach otrzymują godziwe wynagrodzenie, a co najważniejsze, żadna z grup etnicznych nie jest dyskryminowana.