Banner Image
item vines

Oddajemy Ziemi 1%

Jako członkowie organizacji 1% for the Planet (1% dla Planety) przekazujemy 1% przychodu z całej naszej sprzedaży na ochronę środowiska i na cele społeczne. 

To część naszych działań na rzecz pozytywnych zmian na świecie. Wybierając naszą doskonałą organiczną herbatę, pomagasz dbać o tę piękną planetę. Ty kupujesz produkty Pukka, a my dzielimy się zyskami z Ziemią. Dlatego dziękujemy każdemu klientowi – razem osiągamy coś wyjątkowego.

Dlaczego wspieramy organizację 1% for the Planet?

Robimy to, ponieważ planeta naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Skala wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym, przed którymi stoimy, jest ogromna – od zmian klimatycznych do zanieczyszczenie mikroplastikiem.

Konieczność działań na rzecz naszej planety jest realna i pilna, jednak pojawia się pewien problem. Na całym świecie tylko 3% środków z darowizn charytatywnych jest przeznaczonych na ochronę środowiska. Misją organizacji 1% for the Planet jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez nawiązywanie relacji inwestorów z aktywistami, co pozwoli przyspieszyć rozsądne działania na rzecz środowiska naturalnego. 1% for the Planet ma na celu wspieranie finansowania różnych organizacji proekologicznych, aby wspólnie mogły efektywnie rozwiązywać problemy, z jakimi zmaga się świat. 

item vines
item vines

Jak marka Pukka pomaga planecie?

Od 2016 roku firma Pukka Herbs corocznie przeznacza 1% przychodu ze swojej sprzedaży (nie z zysku) na ochronę środowiska i na cele społeczne.

Jakie działania realizujemy w ramach 1% for the Planet?

  • Kupując składniki herbat Pukka, wypłacamy rolnikom i hodowcom uczciwe wynagrodzenia. Zobowiązują nas do tego certyfikaty Fair For Life i FairWild, dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania surowców ze sprawdzonych źródeł. Dodatkowe środki trafiają bezpośrednio do plantatorów i są przeznaczane na projekty wybierane i zarządzane przez lokalną społeczność.

  • Ponosimy koszty opłat certyfikacyjnych na rzecz organizacji, takich jak Soil Association, B Corp, Fair For Life, które nieustannie angażują rozmaite podmioty w działania na rzecz ochrony środowiska.Wspieramy światowego partnera marki Pukka – organizację non-profit TreeSisters, z którą sfinansowaliśmy zasadzenie miliona drzew na Madagaskarze i w Nepalu.

  • Wspieramy lokalne organizacje non-profit w krajach, które są największymi rynkami marki Pukka. Realizujemy m.in. projekty w Wielkiej Brytanii – z organizacjami Soil Association i Eden Project, w Holandii – z organizacją The Pollinators, w Belgii – z organizacjami Natuurpunt i Natagora, w USA – z organizacją Soul Fire Farm.

Dowiedz się więcej o naszych projektach:

Pomagamy chronić ptaki z rodziny dzioborożców i drzewa bibhitaki

Triphala jest tradycyjnym naturalnym składnikiem wspomagającym trawienie, używanym w niektórych naszych herbatach. Nasz partner – założone przez organizację pozarządową przedsiębiorstwo Nature Connect India – wytwarza go z owoców bibhitaki i haritaki, zbieranych w Ghatach Zachodnich w Indiach. Drzewa, na których rosną te owoce, są częścią bogatego ekosystemu jednego z najbardziej zróżnicowanych biologicznie obszarów na świecie. Żyją tam rzadkie gatunki zwierząt i ptaków, w tym ptaki należące do rodziny dzioborożców.

Drzewa te są zagrożone. Dla miejscowych właścicieli ziemi, którzy walczą o związanie końca z końcem, ich drewno stanowi cenny surowiec. Natomiast dzięki certyfikacji FairWild zbieranie orzechów i owoców stało się bardziej dochodowe, co stanowi dla lokalnych mieszkańców zachętę do ochrony tych drzew. Długoterminowe kontrakty zakupowe, jakie oferuje Pukka, sprawiły, że realizowane tam przedsięwzięcie biznesowe jest trwałe. W praktyce oznacza to, że certyfikat FairWild i Pukka pomogły firmie Nature Connect India zmienić podejście rdzennych społeczności w Ghatach Zachodnich. Mieszkańcy zaczęli postrzegać tamtejsze lasy jako źródło zrównoważonego dochodu, jednak warunkiem uzyskania go jest ochrona i pielęgnacja zasobów naturalnych.

Pozyskując te owoce, zapewniamy pracę wielu lokalnym mieszkańcom, którzy pracują przy zbieraniu, przetwarzaniu i sortowaniu owoców, za co otrzymują godne wynagrodzenie. Przy zbieraniu owoców bibhitaki i haritaki zatrudnionych jest ponad 100 osób, które dzięki stałym dochodom utrzymują siebie i swoje rodziny.

Obecnie przedsiębiorstwo Nature Connect India zarządza 37 certyfikowanymi obszarami FairWild, chroniąc lasy i niezwykle zróżnicowaną florę i faunę, która tam występuje.

item vines
item vines

Kobiety działają w imieniu natury

TreeSisters to organizacja charytatywna z Wielkiej Brytanii. Jej celem jest upowszechnianie oddolnej odpowiedzialności za odnawianie zasobów planety. Kładzie ona nacisk na poprawę sytuacji kobiet oraz na ponowne zalesianie obszarów tropikalnych.

Firma Pukka Herbs, za pośrednictwem organizacji TreeSisters, sfinansowała zasadzenie miliona drzew. Za każdym razem, gdy kupujesz produkty Pukka, wspierasz nasze działania.

Drzewa od marki Pukka zostały zasadzone na Madagaskarze i w Nepalu, gdzie przynoszą korzyści ekologiczne i społeczne, takie jak: poprawa jakości gleby, pomoc w wyjściu ze skrajnego ubóstwa, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt poprzez odbudowę ich naturalnych siedlisk.

item vines

Inspirujący Projekt Eden

Współpracujemy z ogrodem botanicznym Eden Project (Kornwalia, Wielka Brytania) od 2015 roku, ponieważ naszą wspólną pasją jest tworzenie więzi pomiędzy ludźmi, roślinami i planetą. Razem przygotowaliśmy wystawy i aktywności, dzięki którym odwiedzający mogą zgłębić tajemnice wspaniałego świata ziół.

Zapraszamy gości, by w przestrzeni specjalnej instalacji wystawowej przypominającej pudełko herbaty spróbowali naszych naparów ziołowych i dowiedzieli się więcej o prezentowanych tam roślinach. W strefie lasów deszczowych (Rainforest Biome) wyjaśniamy, jaką rolę może pełnić biznes we wspieraniu ochrony środowiska naturalnego.