Banner Image
item vines

Van de oogst tot het kopje: onze koolstofvoetafdruk

In 2017 kon ons team voor de eerste keer onze koolstofvoetafdruk in kaart brengen, van de oogst tot het kopje thee. Vandaag gebruiken we deze gegevens om science-based targets te formuleren. Die leggen we ook voor aan het Science-Based Targets Initiative. Onze doelstellingen maken deel uit van wereldwijde inspanningen om de klimaatopwarming onder de twee graden te houden.

item vines
images articles undefined
text with image undefined

Kook het water dat je nodig hebt voor je kopje thee

Deze nieuwe gegevens bevestigden onze voorspelling dat onze grootste koolstofimpact (49% van onze totale koolstofvoetafdruk) afkomstig is van mensen die water koken voor het drinken van Pukka-thee.

Vorig jaar werden meer dan 500 miljoen kopjes Pukka-thee gezet ter wereld. Gemiddeld koken mensen twee keer zoveel water als nodig is. Dit komt neer op 7.800 ton koolstof, of 2.200 autoritten rond de wereld.

De meest eenvoudige oplossing is dat je enkel het water kookt dat je nodig hebt voor een kopje thee. Daarom werken we samen met DoNation, een sociale onderneming die mensen inspireert zich te engageren voor een duurzamere manier van leven. Door te beloven dat je enkel het water kookt dat je nodig hebt, kunnen we samen onze koolstofvoetafdruk verminderen.

Bovendien berekenden onze vrienden bij DoNation ook dat theedrinkers in het Verenigd Koninkrijk bijna 1 miljoen pond per dag aan energie zouden kunnen besparen door enkel het water te koken dat ze nodig hebben.

item vines

Werken met telers

Een ander focuspunt in het rapport is onze landbouwtoeleveringsketen. Deze vertegenwoordigt 11% van onze totale koolstofvoetafdruk. Om dit aan te pakken hebben we onze meest koolstofintensieve oogsten in kaart gebracht en landbouwpraktijken geïdentificeerd die een lage koolstofafdruk kunnen hebben. Bij het ploegen komt bijvoorbeeld koolstof uit de grond in de lucht terecht. Minder of helemaal niet ploegen heeft dus een impact op de koolstofuitstoot. Ons team werkt ook met telers om boslandbouwsystemen te promoten. Boslandbouw omvat het inzetten van bomen bij landbouw omdat dit vele voordelen biedt: bomen verwijderen koolstof uit de lucht, de wortels maken de grond sterker en gaan erosie tegen en de zaden, het fruit en berk van de bomen vertegenwoordigen vaak een extra bron van inkomsten voor de boeren. Dit jaar willen we een fonds oprichten dat de koolstofvermindering en klimaatbestendigheid in onze toeleveringsketen ondersteunt. We willen pilootprojecten opzetten en de vooruitgang hiervan in kaart brengen.

Woorden en daden bij Pukka

Bij de voorbereiding van onze Science-Based Targets wilden we iedereen bij Pukka bewust maken van koolstofimpact. Daarom hebben we samen met DoNation een bedrijfscampagne opgezet om ook in ons dagelijkse leven onze koolstofuitstoot te verminderen. We zullen inspanningen blijven leveren om onze operationele voetafdruk te verminderen gezien we hier directe impact op hebben. Denk maar aan de verlichting en verwarming van onze kantoren en magazijnen, het woon-werkverkeer of bedrijfsreizen. We weten vandaag echter wel dat dit minder dan 3% van onze totale koolstofvoetafdruk van oogst tot kopje vertegenwoordigt.

We kiezen ook voor duurzame leveranciers en partners. Zo gebruiken onze verpakkingspartners enkel hernieuwbare energie en hebben zij een zerowaste-aanpak. Dit wil zeggen dat onze thee in het VK met hernieuwbare energie wordt gemaakt. Zij doen ook aan offsetting van hun koolstofuitstoot door te investeren in lokale projecten waarbij in samenwerking met scholen bomen worden geplant. De Organic Herb Trading Company is onze partner voor het aankopen van kruiden in het VK. Zij wekken hun eigen stroom op via een zonne-installatie van 20 kW. Ze recycleren afval tot mest voor hun eigen kruidentuinen en sturen de rest naar lokale boerderijen voor anaerobe vergisting.

item vines