Banner Image
item vines

Vår vision om ett regenerativt ekologiskt lantbruk

Vi samarbetar med jordbrukare och odlare världen över för att i våra produkter endast använda de bästa ekologiska växterna med behandlande egenskaper som uppfyller krav på farmakopénivå. Vi samarbetar alltid med dem som odlar sina växter med hållbara och ekologiska metoder – som skyddar miljön, människorna och djurlivet runt omkring dem.

Vår vision är att bygga en verkligt hållbar ekologisk värdekedja. Att samarbeta nära våra lantbrukare och odlare för att hitta effektiva, naturliga och koldioxidsnåla sätt att öka avkastningen i ett föränderligt klimat. Att alltid ge en rättvis och anständig betalning för skördar och skapa en hållbar försörjning och stödja blomstrande samhällen.

Genom att skapa de här positiva kretsloppen kan vi inte bara förbättra människors liv, utan även bygga upp uthålligheten i vår leverantörskedja för möta den växande efterfrågan på växter odlade på sätt som är gynnsamma för människorna, växterna och planeten.

Lantbrukarnas och odlarnas försörjning hotas idag av en mängd utmaningar. Klimatförändringarna påverkar skördarna, och naturkatastrofer som torka, bränder och översvämningar ökar. Lantbrukarna blir äldre och färre yngre generationer tar över – de söker säkrare inkomster på annat håll.

Genom att bygga upp nära och långsiktiga samarbeten med våra ekologiska lantbrukare och odlare, med stöd av tredje part-certifieringar, kan vi bidra till att bygga upp en leverantörskedja som inte bara främjar vår planet, utan även erbjuder lantbrukare världen över en livskraftig och hållbar försörjning.

Regenerativt ekologiskt lantbruk i praktiken:

Vi har identifierat sätt att minska vårt koldioxidavtryck och förbättra vår klimattålighet ute på fältet. Genom våra Fair for Life-premier och vår Pukka Life Impact Fund för pilotprojekt och utbildning ger vi våra lantbrukare aktivt stöd i införandet av bästa praxis-metoder. 

Här kan du se hur några av dessa premier har använts av våra lantbrukare och odlare:

Vatteneffektivt lantbruk i Indien

Babu Holagi odlar Fair for Life-certifierad ekologisk åkermynta nära Gadag, i norra Karnataka i Indien. Det är torr mark vilket gör den svårodlad. På grund av vattenbristen kan han normalt endast odla åkermynta på ett tunnland av sin åkermark som omfattar totalt fyra tunnland. Babu Holagi använde en del av sin Fair for Life-premie som han fick som Pukkas leverantör till att installera ett nytt droppbevattningssystem.

Detta är en mycket effektiv bevattningsmetod när systemet grävs ner i marken för att minimera avdunstning. Det har resulterat i en vattenbesparing på 40 % jämfört med de sprinklers han använde tidigare. Det innebär att han kan odla 50 % mer ekologisk mynta med samma mängd vatten.

Uppsamling av regnvatten i Storbritannien

Organic Blooms är ett ekologiskt företag som odlar snittblommor och ligger nära Herb House (vårt huvudkontor), i utkanten av Bristol. Det är även ett socialt företag som erbjuder stöd för personer med inlärningsproblem och behov av psykologiskt stöd. Organic Blooms odlar echinacea åt Pukka, en viktig ingrediens i vårt Elderberry & Echinacea-te.

Sommaren 2018 drabbades större delen av Storbritannien av en långvarig torka, det senaste i ett oroande mönster av extrema vädersituationer. Hos Organic Blooms kom torkan att kraftigt påverka skörden av blommor. Grundvattennivån sjönk lägre än borrhållspumparna nådde, vilket fick till följd att livsviktig bevattning inte var möjlig.

Organic Blooms har använt medlen från Pukka Life Impact Fund för att installera ett projekt för uppsamling av regnvatten. Det innebär att värdefullt regnvatten samlas in och lagras för senare plasttunnebevattning under sommarmånaderna. Med en lagringskapacitet på 40 000 liter är Organic Blooms nu betydligt bättre rustade för framtida torrperioder.

Produktion av kompost

En grupp lantbrukare i Indien använde sig av medlen från vår Pukka Life Impact Fund för att bygga kompostlådor. Komposten som produceras på en gård är ett bra sätt att göra det möjligt för lantbrukarna att öka markens mullhalt. Detta förbättrar markens förmåga både att binda vatten och näringsämnen samtidigt som det förbättrar markstrukturen – samtliga viktiga egenskaper för en produktiv och frisk ekologisk mark.

Du kan läsa mer i vår hållbarhetsrapport

item vines