Banner Image
item vines

Pukkas expertis på området örter

Vi är ett sant växtorienterat företag – över 22 % av våra medarbetare har en formell kompetens (kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen) inom örtmedicin, växtbaserade läkemedel eller näringsfysiologi. Vi är passionerat övertygade om att det finns massor vi kan lära oss av traditionella behandlingsmetoder kombinerat med en sakkunnig förståelse av vetenskaplig forskning.

Ett av de sätt som vi förverkligar vårt uppdrag på är genom de örtskapelser vi framställer. Vi anskaffar och använder endast ekologiska växter av högsta kvalitet med behandlande egenskaper som uppfyller krav på farmakopénivå. Våra örtexperter hämtar insikt från den senaste forskningen och utbildningarna på området vid utvecklingen av våra blandningar.

Vi fortsätter att förnya oss och lansera nya skapelser som passar olika smaker, preferenser och livsstilar, men alltid med ett öga på vad som har en positiv effekt på människors hälsa.

Varför behöver vi en växtrevolution?

Vi vill starta en ”Herbal Health and Wellbeing Revolution” för att hjälpa vårt samhälle att förstå och värdesätta de fördelar som växter kan bidra med när det gäller vår hälsa. Hälsovården världen över har nått en avgörande punkt - och stora utmaningar väntar oss.

I hela världen har livslängden ökat samtidigt som vi har en mer ohälsosam livsstil. Förekomsten av sjukdomar kopplade till både för högt och för lågt näringsintag är hög, medan antimikrobiell resistens är ett omedelbart globalt hot vilket gör behovet att hitta alternativ till antibiotika ännu mer akut.

Vi behöver skapa ett hållbart hälsovårdssystem som stödjer och optimerar människans hälsa samtidigt som det främjar planetens mångfald och framtid. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter och verka för bättre hälsoalternativ förespråkar Pukka en växtrevolution med förebyggande och alternativ hälsovård, där växter går i täten för ökat välbefinnande.

item vines