Banner Image
item vines

19th September 2019

Pukka Herbs Climate Emergency Declaration

Pukka Herbs skapades i syfte att främja hälsan hos människorna, växterna och planeten. När vi startade företaget 2001 hade forskningen redan klargjort att företag behövde börja bedriva sin verksamhet på ett sätt som regenererade vår miljö och vårt samhälle. Det är dessa värden som Pukka bygger på: ekologiskt jordbruk, rättvis handel och bevarande av naturen genom handel.

Baserat på illavarslande forskning och statistik som förmedlar allvaret i de miljöskador vi har orsakat vår planet och det lilla tidsfönster vi har på oss att hinna vända utvecklingen, anser vi att det är vår moraliska plikt som företag verksamt idag att utropa ett nödläge för klimatet och den biologiska mångfalden.

Till följd av detta tidigarelade vi vårt mål att vara koldioxidneutrala, istället för att målet skulle vara uppnått 2030 blev 2019 vår nya tidshorisont. Från och med dess kompenserar vi hela vårt ”från jord till bord”-koldioxidavtryck så att alla kan avnjuta sitt Pukka-te eller kosttillskott i vetskap om att det är klimatneutralt.

Förutom att tidigarelägga vårt mål att bli koldioxidneutrala, listar vi här några andra åtgärder i vår deklaration som syftar till att motverka nödläget för klimatet och den biologiska mångfalden:

  • Senast i januari 2020 ska vi ha slutfört ett Climate Manifesto (klimatmanifest) som i detalj anger hur vi ska uppfylla våra åtaganden i enlighet med initiativet Science Based Target (SBTi)

  • Samtidigt som vi redan använder oss av 100 % ekologiska växter, åtar vi oss att arbeta för att identifiera andra sätt att komma till rätta med krisen när det gäller biologisk mångfald

  • I all ny produktutveckling kommer vi att ta höjd för hur produkterna påverkar mängden koldioxidutsläpp och den biologiska mångfalden

  • Regenerativt lantbruk: Alla produkter vi skapar är certifierat ekologiska och binder mer koldioxid i marken, undviker koldioxidintensiva gödningsmedel och främjar mer vilt djurliv

  • Med vår Pukka Life Impact-fond stödjer vi lantbrukares användning av klimat- och naturvänliga produktionsmetoder

  • Våra vilda växter är FairWild-certifierade för att skydda vild natur och känsliga ekosystem

  • Vi använder endast förnybar energi lokalt inhandlad med hjälp av Good Energys Selectricity-verktyg

  • Varje år skänker vi 1 % av omsättningen till miljöändamål. Förra året uppgick summan till 425 000 pund

  • Vi är ett vegetariskt företag

  • Via Do Nation tävlar våra medarbetare när det gäller att sänka koldioxidförbrukningen

Men det finns fortfarande mer att göra. I vårt Climate Manifesto (klimatmanifest) från januari 2020 listas de specifika milstolparna och tidsplanerna för att uppnå vårt vetenskapsbaserade mål. Detta omfattar att i all ny produktutveckling ta höjd för hur produkterna påverkar mängden koldioxidutsläpp och den biologiska mångfalden. Vi är också medvetna om att även om vi använder oss av 100 % ekologiska växter, måste vi arbeta för att identifiera andra sätt att komma till rätta med krisen när det gäller biologisk mångfald.

item vines