Banner Image
item vines

Gott te som känns bra i magen – det här är vår hemlighet

Vad är egentligen hemligheten bakom ett gott te? Det finns många aspekter som påverkar vad som gör ett te gott. För vissa handlar det om tillagningsteknik och personlig smakpreferens – men vi på Pukka vet att det handlar om mer än så.

Grundade och guidade av tron på hållbarhet som en drivkraft för ett sundare liv, har våra örtskapelser framtagits för att främja sambandet mellan människor, växter och planeten. Vi insåg från start att ett gott te skapas genom en etisk syn på arbetsvillkor för människorna som odlar, gårdarna de står på, bevarandet av planeten och de ekologiska växternas kraft.

Fair for Life standard

Vi främjar därför ett långsiktigt samarbete mellan ekologiska lantbrukare och odlare, som idag stöds av flera tredje parts certifieringar. Alla våra teer uppfyller Fair for Life-standarden som säkerställer att vi bidrar till global jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en bättre miljö. Certifieringen garanterar att minst 20 % av örterna i varje teblandning skapats genom en rättvis och jämlik leverantörskedja.

1% för planeten

Vi är medlemmar i ”1 % for the Planet” där vi skänker 1 % av allt vi säljer till välgörande miljömässiga och sociala ändamål.

Pukka säkerställer att du väljer rätt för dig själv och för planeten, så vi tillsammans kan pådriva en positiv förändring. Det är hemligheten bakom ett gott te.

item vines