Wholistic Ashwagandha

Ashwagandha är en ekologisk hel rot som odlats i Indiens bördiga jordar där de fångar den otroliga essensen av naturens frikostighet. Ashwagandha erbjuder ett brett spektrum av ekologiska och hållbara råvaror, omsorgsfullt utvalda för att ge dig naturens bästa.

  • Pukka Herbs certification logo Soil Association logo
  • Pukka Herbs certification logo 1% for the planet logo colour
  • Pukka Herbs certification logo Fair for life logo
  • Pukka Herbs certification logo Fair Wild logo
  • Pukka Herbs certification logo Certified B Corporation  logo