Pukka Herbs – Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, hanterar och skyddar din personliga information. Vi anger också vilka rättigheter du har att kontrollera och hantera den personliga information som vi har om dig.

När du läser denna Integritetspolicy bör du ha i åtanke att den gäller för hela Pukka Herbs Limited (Pukka) affärsverksamhet inom EES. Pukka inkluderar alla företag som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av oss tillsammans med något moder- eller holdingbolag.

Denna Integritetspolicy gäller för våra marknadsföringsaktiviteter såväl som för de produkter och tjänster som vi säljer. Om du har köpt produkter från Pukka via en tredjepartswebbplats kan det vara bra att läsa deras integritetspolicy.

Vi har försökt att beskriva denna Integritetspolicy på ett så enkelt sätt som möjligt. Om du har några frågor efter att ha läst detta dokument är du välkommen att kontakta oss.

Vem samlar in dina personuppgifter?

All personlig information som ges till eller samlas in av Pukka på den adress som anges i slutet av policyn kontrolleras gemensamt av Pukka och Ekaterra Sverige (Ekaterra) i samtliga fall på de adresser som anges i slutet av denna Integritetspolicy (tillsammans "datakontroller").

Vad är personlig information och vad samlar vi in?

Personlig information är information som identifierar eller kan identifiera dig.

Du behöver inte dela din personliga information med oss, men om du väljer att inte göra det kan det göra att vi inte kan förse dig med våra produkter och tjänster eller svara på eventuella frågor som du har ställt oss.

Vi kan samla in din personliga information från en mängd olika källor. Dessa inkluderar:

Personlig information som du lämnar direkt till oss

Denna kommer att inkludera:

 • Informationen du lämnar när du gör en beställning;

 • När du prenumererar på något av våra nyhetsbrev eller information om våra produkter, erbjudanden och kampanjer;

 • När du fyller i en undersökning eller deltar i någon av våra tävlingar;

 • Personlig information som finns i alla förfrågningar;

 • Dosha-quiz.

En del av den insamlade personliga informationen kan vara känsliga personuppgifter. Detta kan inkludera information om din ras eller hälsa. Vi kommer endast att samla in denna information med ditt uttryckliga samtycke. Läs mer om känsliga personuppgifter nedan.

Information som samlas in automatiskt

Vi tar emot och lagrar viss personlig information automatiskt. Vi använder cookies och spårningstekniker för att få personlig information när din webbläsare ansluts till våra webbplatser eller annonser och annat innehåll som används för vår räkning på andra webbplatser. Vi kan samla in din IP-adress, enhets-ID, platsdata, dator- och anslutningsinformation såsom typ och version av webbläsare, tidszonsinställning, typer och versioner av webbläsarplugins, operativsystem och köphistorik.

Vi använder även profileringstekniker för att samla in information om hur du använder våra webbplatser och vilka sidor du har besökt. Detta hjälper oss att säkerställa att vi levererar relevant innehåll till dig och att bättre förstå vad du faktiskt tycker är intressant. Läs mer om profilering nedan.

Personlig information från andra källor

Vi samlar in personuppgifter från andra källor inklusive betrodda varumärkespartners och där vi har ett konto på tredjepartsplattformar som Twitter, Facebook och Instagram.

Dessutom får vi information om dina och andra besökares interaktioner genom vår reklam, vilket hjälper oss att mäta om vår annonsering är relevant och framgångsrik. Vi samlar också in information om dig och dina aktiviteter från en tredje part när vi erbjuder tjänster eller produkter gemensamt.

När vi samlar in eller använder Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter ingår i en särskild kategori av personlig information. Dessa inkluderar information om din hälsa, ras, sexualitet eller etnicitet.

Vi samlar bara in känsliga personuppgifter under begränsade omständigheter, vilka inkluderar:

 • När du går med i Pukka Collective ber vi dig att berätta för oss vilka områden av välbefinnande du är intresserad av – detta kan inkludera graviditet, klimakteriet eller en förbättrad sömn (till exempel);

 • När du fyller i Dosha-quizet eller andra hälsoundersökningar online;

 • När du ställer en specifik fråga till vårt kundtjänstteam.

Vi kan också samla in känsliga personuppgifter implicit genom dina surf- eller köpvanor, eller genom att du kontaktar oss direkt. Vi kan till exempel få en indirekt inblick i frågor gällande välmående som du är tydligt intresserad av.

Personuppgifter om barn

På Pukka skapar vi inte marknadsföring direkt anpassad för barn. Våra webbsidor är designade och avsedda att användas av vuxna.

Om någon av våra webbplatser är avsedd att användas av yngre personer kommer vi att inhämta uttryckligt samtycke från vårdnadshavare innan någon personlig information efterfrågas. Vi är medvetna om att åldern för krav på samtycke från vårdnadshavare varierar från land till land.

Om du är ett barn yngre än gränsen för krav på vårdnadshavares samtycke i ditt land bör du granska villkoren i denna Integritetspolicy med din förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa att du förstår och accepterar den. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att radera dessa personuppgifter så snart det är praktiskt möjligt.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och avslöjar din personliga information endast för specifika och begränsade ändamål. Dessa inkluderar:

 • För att administrera en beställning som du har gjort hos oss;

 • För att hantera ditt medlemskap i Pukka Collective (om relevant);

 • För att administrera eventuella tävlingar som du kan ha deltagit i;

 • För att skicka Pukkas nyhetsbrev till dig;

 • För att ge dig information om Pukkas produkter och erbjudanden som vi tror kommer att vara av genuint intresse för dig;

 • För att leda dig till innehåll på vår webbplats som vi tror är relevant för dig;

 • För att tillhandahålla skräddarsydda produktrekommendationer och riktad reklam baserat på vad du har delat med oss;

 • För att tillåta dig att delta i alla interaktiva funktioner, undersökningar eller quiz på vår webbplats;

 • För att dela den med varumärkespartners som erbjuder tjänster eller produkter som vi tror kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har gett oss ditt samtycke;

 • För att besvara eventuella frågor du skickar till oss;

 • För att verifiera att vi pratar med rätt person om vi skulle behöva komma i kontakt med dig;

 • För att hjälpa oss att förstå och reagera på våra konsumenters föränderliga intressen och behov så att vi kan förbättra våra webbplatser och våra produkter.

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Om du har gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Se återkallande av samtycke.

I vissa fall förlitar vi oss på berättigat intresse för att behandla dina personuppgifter. Ett berättigat intresse kan till exempel finnas där du har gått med i Pukka Collective och vi använder de insamlade personuppgifterna för att genomföra dataanalyser för att förbättra våra produkter eller tjänster. Alternativt kan vi förlita oss på berättigat intresse för att hjälpa oss att fullgöra en avtalsenlig förpliktelse. Vi förlitar oss endast på berättigat intresse där det inte finns något mindre påträngande sätt att behandla dina personuppgifter.

Profilering

Profilering är en automatiserad process som gör att vi kan använda dina personuppgifter för att skapa en profil om dig. Detta är ett av verktygen vi använder för att analysera dina onlineaktiviteter inklusive surfning, sökning och köpbeteende. Vi kan också analysera ditt deltagande i undersökningar, e-postpreferenser och aktivitet på sociala medier.

Vi använder profilering för att kunna bedöma dina troliga preferenser och intressen. Om du är medlem i Pukka Collective kan vi använda profilering för att välja ut vissa medlemmar som vi vill skicka en gåva eller ett produktprov till.

Profilering hjälper oss endast att kontakta dig gällande saker som vi tror kommer att vara av genuint intresse för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att förhindra att din personliga information används på detta sätt genom att ta hjälp av avsnittet om hur du hanterar cookies i vår Cookiepolicy, eller genom att följa riktlinjerna för att återkalla samtycke här nedanför.

Så delar vi din personliga information

Vi säljer inte din personliga information till någon tredje part.

Som ett globalt företag delar vi din personliga information internt inom Pukka och med utvalda tredje parter under följande omständigheter:

 • Till bud- och logistikleverantörer som skickar de produkter som du har beställt, eller produktprover eller priser;

 • Med betalningslösningar som administrerar säkra betalningsalternativ;

 • Med parter som är värd för och behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar;

 • Till varumärkespartners som vi samarbetar med vid tävlingar och evenemang – om du har samtyckt till detta;

 • Med andra företag inom företagsfamiljen Pukka (som blir en gemensam personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter) för operativa och legitima affärsskäl;

 • Med andra tredje parter såsom annonsörer, annonsnätverk, annonsservrar, sociala medienätverk, analysföretag eller andra tredje parter i samband med marknadsföring, reklam och andra erbjudanden, samt produktinformation.

I samband med en verksamhetsöverlåtelse. Detta inkluderar:

Dina personuppgifter kommer att användas av oss eller delas med de gemensamma personuppgiftsansvariga av interna skäl, främst för affärs- och verksamhetsändamål. När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi sälja eller köpa tillgångar, dotterbolag eller affärsenheter. I sådana transaktioner är dina personuppgifter i allmänhet en av de överförda affärstillgångarna men förblir föremål för de löften som ges i eventuell redan existerande Integritetspolicy (naturligtvis såvida du inte samtycker till annat).

Om en annan enhet förvärvar oss, vår verksamhet, eller väsentligen hela eller delar av våra tillgångar, eller tillgångar relaterade till Pukkas webbplats, kommer dina personuppgifter att lämnas ut till enheten i fråga som en del av företagsbesiktningen och överföras till enheten i fråga som en av de överförda tillgångarna. Om ett konkurs- eller rekonstruktionsförfarande förs av eller mot oss kommer dessutom all personlig information i fråga att betraktas som en tillgång för oss, vilket gör det att det är möjligt att den kommer att säljas eller överföras till tredje part.

När vi är juridiskt skyldiga att avslöja dem. Detta inkluderar:

 • För att efterfölja en rättslig skyldighet;

 • När vi i god tro tror att en tillämplig lag kräver det;

 • På begäran av statliga myndigheter som genomför en utredning;

 • För att verifiera eller upprätthålla någon annan policy relaterad till denna webbplats;

 • För att upptäcka och skydda mot bedrägerier eller tekniska eller säkerhetsmässiga sårbarheter;

 • För att reagera på en nödsituation.

Internationella dataöverföringar

Vi kommer endast att skicka personlig information som samlats in inom EES till främmande länder:

 • För att följa dina instruktioner;

 • För att följa en laglig skyldighet; eller

 • För att arbeta med en agent eller rådgivare som vi använder för att driva vår verksamhet och våra tjänster.

Om vi överför personlig information utanför EES kommer vi säkerställa att den skyddas på samma sätt som om den användes inom EES. Vi kommer att använda en av följande skyddsåtgärder:

 • Endast överföra informationen till länder utanför EES vars integritetslagstiftning säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter till EES;

 • Ingå kontrakt med den utländska tredje parten som inkluderar att de måste skydda dem personliga informationen enligt samma standarder som EES; eller

 • Överföra personuppgifter till organisationer som ingår i specifika avtal om gränsöverskridande dataöverföringar med EU (t.ex. Privacy Shield, vilket är ett ramverk som anger integritetsstandarder för data som skickas mellan USA och de europeiska länderna).

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi tar säkerheten gällande din personliga information på största allvar. Vi gör allt för att skydda din personliga information från missbruk, störningar, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande.

Våra åtgärder inkluderar att implementera lämpliga åtkomstkontroller, investera i lämplig IT-säkerhet och se till att vi krypterar och pseudonymiserar eller anonymiserar personlig information där det är möjligt.

Din personliga information är endast tillgänglig för våra anställda och agenter på behovsbasis och med förbehåll för strikta avtalsenliga sekretessförpliktelser när de behandlas av tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för deras specifika ändamål. Om du till exempel har köpt en av våra produkter online kommer vi att behålla din personliga information relaterad till köpet så att vi kan utföra det specifika avtal du har ingått. Därefter kommer vi att behålla den personliga informationen under en viss tid för att vi ska kunna hantera eller svara på eventuella klagomål, frågor eller problem som rör köpet.

Vi kan också behålla dina personliga uppgifter för att kunna fortsätta förbättra din upplevelse hos oss och för att säkerställa att du kan dra nytta av ditt medlemskap i Pukka Collective.

Vi behåller de identifierbara uppgifterna som vi samlar in direkt för inriktningsändamål under så kort tid som möjligt, varefter vi vidtar åtgärder för att permanent radera dem.

Vi kommer aktivt att granska den personliga informationen vi har och radera den på ett säkert sätt, eller i vissa fall pseudonymisera eller anonymisera den, när det inte längre finns ett juridiskt, affärsmässigt eller konsumentbehov att behålla den.

Dina rättigheter som registrerad

Detta är en sammanfattning av dina rättigheter avseende den personliga information vi har om dig.

Rätten att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför förser vi dig med informationen i denna policy.

Rätten till tillgång och rättelse. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter när som helst. Vi förstår vikten av detta och om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna nedan;

Rätten till dataportabilitet. Den personliga information du har försett oss med är portabel. Detta innebär att den kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt under särskilda omständigheter.

Rätten att bli bortglömd. Under särskilda omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du vill radera din personliga information är du välkommen att meddela oss om detta, så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att

besvara din begäran i enlighet med gällande regler. Om vi inte längre behöver den insamlade personliga informationen för de specifika ändamålen och vi inte längre är skyldiga enligt lag att behålla dem kommer vi att göra vad vi kan för att radera, förstöra eller permanent avidentifiera dem.

Rätten att begränsa behandlingen. Under särskilda omständigheter har du rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive behandling för direktmarknadsföring (dvs. att få e-postmeddelanden från oss som meddelar dig om olika potentiella erbjudanden).

Rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna in ett klagomål direkt till en lokal tillsynsmyndighet om hur vi behandlar vår personliga information;

Rätten att återkalla samtycke. Om du har gett ditt samtycke till hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling under särskilda omständigheter.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss angående din personliga information, inklusive om du vill återkalla samtycke eller begränsa vissa behandlingsaktiviteter, vänligen fyll i detta korta formulär.

David Anderson är dataansvarig och kan kontaktas på:

Pukka Herbs Limited

The Herb House

The Chocolate Factory

The Chocolate Quarter

Via Traversus

Keynsham

BS31 2GN

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla feedback från våra kunder och ändringar av våra produkter eller tjänster.