Ostatnia aktualizacja 1 października 2021

Informacja o prywatności

#yourdataisyours

Witamy na stronie Informacji o prywatności ekaterra. Niniejsza Informacja ma zastosowanie do naszych procesów przetwarzania danych na całym świecie, tłumaczenia na inne języki są dostępne na życzenie pod adresem e-mail: privacy.ekaterra@ekaterratea.com.

Wiemy, że troszczysz się o swoje dane osobowe oraz o to, jak są wykorzystywane i chcemy, abyś miał zaufanie, że ekaterra z ostrożnością wykorzystuje Twoje dane osobowe. Niniejsza Informacja o prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Czytając naszą Informację, należy pamiętać, że dotyczy ona wszystkich spółek Grupy ekaterra.

Prosimy poświęć chwilę na zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie prywatności i poinformuj nas, gdybyś miał jakiekolwiek pytania, wysyłając do nas wiadomość e-mail: privacy.ekaterra@ekaterratea.com lub przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

Staraliśmy się, aby niniejsza Informacja była jak najprostsza, ale jeśli nie znasz takich pojęć jak pliki cookie, adres IP czy przeglądarki, to prosimy o zapoznanie się z tymi kluczowymi terminami w Słowniku, znajdującym się na końcu niniejszej Informacji.

Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym na przykład wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Zobacz, jakie są Twoje prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać tutaj.

 

Kto Gromadzi Dane?

Wszelkie dane osobowe przekazywane lub gromadzone przez ekaterra są kontrolowane przez ekaterra B.V (której zarejestrowana siedziba znajduje się przy Weena 455,3013 AL Rotterdam) będącą spółką matką Grupy ekaterra (wszystkich Spółek Grupy ekaterra).

Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez ekaterra w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami. Odwołania do „ekaterra” w niniejszej Informacji oznaczają ekaterra B.V oraz każdą firmę bezpośrednio lub pośrednio należącą, lub kontrolowaną przez ekaterra B.V, z którą wchodzisz w interakcję lub z którą utrzymujesz relacje biznesowe.

Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy również treści marketingowych ekaterra, w tym ofert oraz reklam produktów i usług ekaterra, które my (lub usługodawca działający w naszym imieniu) wyświetlamy Tobie na należących do podmiotów trzecich stronach internetowych, platformach i w aplikacjach, w oparciu o informacje na temat Twojego korzystania z danej witryny. Te należące do podmiotów trzecich strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy Cię do ich przeczytania przed rozpoczęciem korzystania z tych stron.

Możemy również otrzymywać dane osobowe od szerszej Grupy ekaterra, jeśli wejdziesz z nią w interakcje w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ekaterra, zapoznaj się z jej informacją o prywatności dostępną tutaj.

 

Jakie Dane Osobowe Są Gromadzone?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być użyte do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania ekaterra danych osobowych, o które prosimy, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług, zapewnić wysokiej jakości usług czy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania.

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł. Obejmuje to:

 • Dane osobowe, które podajesz nam bezpośrednio,

 • Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, oraz

 • Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe gromadzone w trybie offline za pośrednictwem naszych centrów angażowania konsumentów, kampanii marketingu bezpośredniego, loterii i konkursów oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach podmiotów trzecich i aplikacji dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform podmiotów trzecich.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. W przypadku udostępniania Twoich danych osobowych w ten sposób, będą one wykorzystywane zgodnie z Informacjami o prywatności ekaterra. Twoje dane osobowe mogą być również łączone z innymi informacjami w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam. 

Nie masz obowiązku dostarczania ekaterra danych osobowych, o które prosimy, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług, zapewnić wysokiej jakości usług czy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być użyte do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania ekaterra danych osobowych, o które prosimy, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług, zapewnić wysokiej jakości usług czy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania.

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł. Obejmuje to:

 • Dane osobowe, które podajesz nam bezpośrednio,

 • Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, oraz

 • Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe gromadzone w trybie offline za pośrednictwem naszych centrów angażowania konsumentów, kampanii marketingu bezpośredniego, loterii i konkursów oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach podmiotów trzecich i aplikacji dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform podmiotów trzecich.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. W przypadku udostępniania Twoich danych osobowych w ten sposób, będą one wykorzystywane zgodnie z Informacjami o prywatności ekaterra. Twoje dane osobowe mogą być również łączone z innymi informacjami w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam. 

Nie masz obowiązku dostarczania ekaterra danych osobowych, o które prosimy, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług, zapewnić wysokiej jakości usług czy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania.

 

Sposoby Gromadzenia Przez Nas Twoich Danych Osobowych

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł. Obejmuje to:

 • Dane osobowe, które przekazujesz nam bezpośrednio. Gromadzimy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań. Gromadzimy również dane osobowe, które przekazujesz nam, gdy zapisujesz się do biuletynu marketingowego, wypełniasz ankietę lub rejestrujesz konto, aby kupić nasze produkty. Czyniąc to, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej. Niektóre marki ekaterra mogą zbierać „szczególne kategorie danych osobowych” na Twój temat za Twoją wyraźną zgodą. Aby uzyskać więcej informacji na temat szczególnych kategorii danych, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej.

 • Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. Otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy wchodzisz z nami w interakcje online. Na przykład, używamy plików cookie i technologii śledzenia (aby dowiedzieć się więcej, zobacz 

  kluczowe terminy dotyczące prywatności

   

  w Słowniku na końcu niniejszej Informacji) w celu uzyskania danych osobowych, gdy Twoja przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub reklam i innych treści dostarczanych przez ekaterra, lub w jej imieniu na innych stronach internetowych. Twoje dane osobowe są również gromadzone, gdy wyszukujesz, wysyłasz pocztę, bierzesz udział w konkursie lub ankiecie, lub komunikujesz się z naszymi zespołami obsługi klienta. Przykłady danych osobowych, które gromadzimy, obejmują; adres IP (aby dowiedzieć się więcej, zobacz 

  kluczowe terminy dotyczące prywatności

   

  w Słowniku na końcu niniejszej Informacji), identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i historia zakupów – które ekaterra czasami łączy z podobnymi informacjami od innych konsumentów. Podczas przeglądania niektórych stron internetowych ekaterra możemy również używać narzędzi programowych do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do przeglądania strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, które pomogą nam zidentyfikować Twoje urządzenie w celu zapobiegania oszustwom oraz do celów diagnostycznych.

 • Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł. Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, naszych zaufanych partnerów -podmiotów trzecich oraz platform podmiotów trzecich, w których ekaterra obsługuje konta: na przykład, gdy korzystasz z funkcji „Lubię to” na Facebooku lub funkcji +1 w Google+. Ponadto, otrzymujemy informacje o interakcjach Twoich i innych użytkowników z naszymi reklamami, w celu sprawdzenia, czy są one trafne i skuteczne. Zbieramy również informacje o Tobie i Twoich działaniach od podmiotów trzecich, gdy wspólnie z nimi oferujemy usługi lub produkty, lub od podmiotów trzecich będących dostawcami usług wzbogacania danych (aby dowiedzieć się więcej, zobacz 

  kluczowe terminy dotyczące prywatności

   

  w Słowniku na końcu niniejszej Informacji), którzy mogą dostarczyć ekaterra spostrzeżenia na temat posiadanych przez nas danych osobowych.

 

Kiedy I Dlaczego Gromadzimy „Szczególne Kategorie Danych Osobowych”

Pewne kategorie danych osobowych, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, zdrowie, orientacja seksualna lub dane biometryczne są klasyfikowane jako „szczególne kategorie danych” i korzystają z dodatkowej ochrony na mocy europejskich przepisów o ochronie danych.

Ograniczamy okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy te szczególne kategorie danych. 

ekaterra czasami gromadzi dane dotyczące Twojego zdrowia, takie jak dane dotyczące alergii, aby wysyłać Ci dopasowane reklamy i odpowiednie promocje. ekaterra gromadzi i wykorzystuje te dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. W niektórych przypadkach mogłeś poprosić o usługi lub produkty, które nie wiążą się bezpośrednio ze zbieraniem jakichkolwiek szczególnych kategorii danych, ale mogą wskazywać lub sugerować informacje o Twoim wyznaniu, zdrowiu lub innych szczególnych kategoriach danych.

 

W Jaki Sposób Chronimy Prywatność Dzieci?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest podejmowanie dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług ekaterra. 

Większość stron internetowych ekaterra została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku przez dorosłych. W przypadku, gdy jakakolwiek z naszych stron internetowych jest przeznaczona do użytku przez młodszą publiczność, przed zebraniem danych osobowych uzyskamy zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy (wiek, w którym zgoda jest konieczna różni się w zależności od kraju). 

Jeśli jesteś dzieckiem w wieku, w którym w Twoim kraju wymagana jest zgoda rodziców, powinieneś(-aś) zapoznać się z warunkami niniejszej Informacji o prywatności razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że je rozumiesz i akceptujesz. Jeśli odkryjemy, że zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka bez zgody rodzica lub opiekuna i jeśli taka zgoda powinna zostać uzyskana, usuniemy te dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe. Dostęp do niektórych części stron internetowych ekaterra lub prawo do otrzymywania nagród, próbek lub innych gratyfikacji są zazwyczaj ograniczone do użytkowników powyżej pewnego wieku. 

Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia weryfikacji wieku oraz egzekwowania wszelkich tego typu ograniczeń wiekowych.

 

W Jakim Celu Wykorzystujemy Twoje Dane?

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych i ograniczonych celach. Na przykład w celu przetwarzania płatności, oceny i rozpatrywania skarg, rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, zapewnienia spersonalizowanych produktów, komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy, jak również rekomendacji produktów dla Ciebie.

Tworzymy także profile, analizując informacje o Twoim surfowaniu w sieci, wyszukiwaniach i zakupach oraz Twoich interakcjach z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie Twoich danych osobowych w jednym lub kilku segmentach. 

Ponadto, ekaterra przetwarza Twoje dane osobowe również w sposób zautomatyzowany. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania osób fizycznych w procesy decyzyjne dotyczące Twoich danych osobowych. 

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby przetwarzać Twoje płatności, gdy kupujesz nasze produkty, poinformować Cię o statusie zamówienia, zająć się Twoimi zapytaniami i prośbami oraz ocenić i rozpatrzyć wszelkie skargi;

 • Do przetwarzania i odpowiadania na Twoje zapytania lub do kontaktowania się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje pytania, lub prośby;

 • W celu rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych;

 • Dla celów konkursów lub promocji, w których bierzesz udział;

 • W celu przekazywania Ci informacji i zarządzania Twoją rejestracją lub subskrypcją naszego biuletynu, lub innych komunikatów;

 • W celu zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi związanymi z Twoim udziałem w naszych konkursach, loteriach, działaniach promocyjnych lub prośbach;

 • W celu uwierzytelnienia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób;

 • Do celów wewnętrznych szkoleń oraz zapewnienia jakości;

 • W celu zrozumienia i ocenienia zainteresowań, życzeń oraz zmieniających się potrzeb konsumentów, w celu ulepszania naszej strony internetowej, naszych obecnych produktów i usług lub opracowywania nowych produktów i usług; oraz

 • W celu zapewnienia spersonalizowanych produktów, komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy i rekomendacji produktów dla Ciebie.

Gdy będziemy zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów wymienionych powyżej lub innych, poinformujemy Cię o tym przed lub w momencie zbierania danych.

W razie potrzeby poprosimy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody na działania związane z przetwarzaniem, masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W niektórych przypadkach polegamy na uzasadnionym interesie przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Uzasadniony interes może mieć miejsce na przykład, gdy zarejestrujesz się w programie lojalnościowym jednej z naszych marek, a my wykorzystamy zebrane dane osobowe do przeprowadzenia analizy danych w celu ulepszenia naszych produktów lub usług. Taka podstawa będzie stosowana tylko, gdy jest to konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub optymalizacji usługi, i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie stosowana tylko wtedy, gdy nie istnieje mniej inwazyjny sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że w przypadku wykorzystania uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, zostanie to odnotowane, a Ty masz prawo zapytać o taką informację.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś lub będziesz stroną. Na przykład musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć produkt lub usługę, którą kupiłeś(-aś), abyś mógł/mogła wziąć udział w jednym z naszych konkursów lub aby wysłać Ci próbki, o które prosiłeś(-aś).

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny (np. zobowiązania podatkowe lub związane z ubezpieczeniem społecznym) do wykonania takiego przetwarzania. Na przykład nakaz sądowy lub wezwanie sądowe mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych w określonym celu, lub możemy być zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu zgłaszania podejrzanych transakcji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Profilowanie

ekaterra wykorzystuje Twoje dane osobowe do tworzenia profili. Tworzymy profile, analizując informacje o Twoim surfowaniu po sieci, wyszukiwaniach i zakupach oraz interakcjach z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach. Segmenty te są wykorzystywane przez ekaterra do personalizowania strony internetowej oraz naszej komunikacji z Tobą (np. poprzez wyświetlanie Ci odpowiednich treści podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub w biuletynie dla Ciebie), a także do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam marek ekaterra na stronach ekaterra oraz za pośrednictwem stron podmiotów trzecich. Segmenty można również wykorzystywać w kampaniach podmiotów trzecich na stronach internetowych ekaterra.  ekaterra profiluje Twoje dane tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę; na przykład akceptując online ustawienie plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub zapisując się do biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną przez jedną z naszych marek.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, aby zapobiec wykorzystywaniu swoich Twoich danych osobowych w ten sposób, korzystając z sekcji zarządzaj plikami cookie w naszej Informacji o wykorzystaniu plików cookie lub rezygnując z subskrypcji na Twój adres e-mail, jeśli zalogowałeś(-aś) się w jednej z naszych stron internetowych lub zapisałeś(-aś) się na jakikolwiek biuletyn marketingowy.

Dla przykładu – 

 • ekaterra gromadzi dane za Twoją zgodą, z: 

 • Naszych stron internetowych na temat przeglądanych treści i sposobu interakcji z nimi; 

 • Naszych reklam cyfrowych, które wyświetlamy na platformach społecznościowych i stronach internetowych innych wydawców; oraz 

 • Formularzy, które wypełniasz online i wysyłasz nam z informacjami o swoich zainteresowaniach.

 • Śledzimy również produkty, które kupujesz, gdy klikasz jedną z naszych wyświetlonych reklam i dokonujesz zakupu od naszych partnerów handlowych.

 • Jeśli poprosiłeś o otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS od nas, śledzimy, czy otwierasz, czytasz lub klikasz ich zawartość, aby zobaczyć, co Cię interesuje, i móc przesyłać Ci więcej treści, które naszym zdaniem mogą Ci się podobać. Używamy tych danych do tworzenia profili Twoich upodobań i antypatii.

 • Na podstawie tych informacji profilowych możemy również dostarczać Ci reklamy, które naszym zdaniem spodobają Ci się i będziesz chciał je zobaczyć podczas przeglądania treści od nas lub z naszej sieci wydawców, z którymi współpracujemy w zakresie reklamy. Czasami, za Twoją zgodą, możemy wykorzystać dane o Twojej aktualnej lokalizacji, aby przesyłać Ci reklamy związane z promocjami lub wydarzeniami odbywającymi się w pobliżu, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

 • Możemy również użyć informacji, które podałeś(-aś) wybranym podmiotom trzecim i na których udostępnienie wyraziłeś(-aś) zgodę, takich jak wiek, płeć, etap życia, styl życia czy szersze zainteresowania, w celu zidentyfikowania osób, które naszym zdaniem będą miały podobne zainteresowania do Ciebie i które według nas będą zainteresowane podobną reklamą.

 

Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

W niektórych przypadkach ekaterra realizuje powyższe cele za pomocą zautomatyzowanych środków. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania ludzi w procesy decyzyjne dotyczące Twoich danych osobowych.

Nie podejmujemy istotnych dla Ciebie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Jeśli to robimy, powiadamiamy Cię i przekazujemy Ci wyraźną informację o naszej decyzji, by polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu w celu podjęcia decyzji, a także przedstawiamy jej podstawę prawną. Na przykład ekaterra przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, lub gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która ma dla Ciebie znaczące skutki prawne. W szczególności masz prawo:

 • skorzystać z ludzkiej interwencji; 

 • wyrazić swój punkt widzenia;

 • uzyskać wyjaśnienie decyzji podjętej po dokonaniu oceny; oraz

 • zakwestionować taką decyzję.

 

Komu Będą One Udostępniane?

Jako część globalnej korporacji ekaterra, ekaterra B.V udostępnia Twoje dane osobowe w ramach Grupy ekaterra wybranym podmiotom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Usługodawcy będący podmiotami trzecimi. W celu spełnienia Twoich próśb, odpowiedzenia na pytania, realizacji zamówienia, uznania ​​kuponów, dostarczenia próbek, umożliwienia udziału w loteriach lub udostępnienia różnych innych funkcji, usług i materiałów za pośrednictwem naszych stron internetowych, udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim będącym dostawcami usług, działającym w naszym imieniu, takim jak firmy, które: zajmują się hostem lub obsługują strony internetowe ekaterra, przetwarzają płatności, analizują dane, zapewniają obsługę klienta, usługi pocztowe lub dostawcze, a także sponsorom lub innym podmiotom trzecim, które uczestniczą w naszych promocjach lub nimi zarządzają. Mają one dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto, muszą przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 • Inne podmioty trzecie. Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane przez nas lub udostępniane naszym sponsorom, reklamodawcom, sieciom reklamowym, serwerom reklamowym, sieciom społecznościowym i firmom analitycznym lub innym podmiotom trzecim na potrzeby marketingu, promocji, wzbogacania danych (aby dowiedzieć się więcej o

   

  kluczowych terminach dotyczących prywatności

  , zobacz Słownik na końcu niniejszej Informacji) oraz innych ofert i informacji o produktach. 

 • Transfery biznesowe. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas lub udostępniane spółkom z Grupy ekaterra, głównie w celach biznesowych i operacyjnych. Jako że Grupa ekaterra rozwija zakres swojej działalności, może sprzedawać lub kupować aktywa, spółki zależne lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach Twoje dane osobowe są zwykle jednym z przenoszonych aktyw biznesowych, lecz nadal podlegają warunkom obowiązującej wcześniej Informacji o prywatności (o ile, oczywiście nie wyrazisz zgody na inne rozwiązanie). Jeśli inny podmiot przejmie naszą firmę, nasze działalności, zasadniczo całość lub część naszych aktywów, lub aktywów związanych ze stronami internetowymi ekaterra, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi jako część procesu due diligence i przekazane jako jeden z przekazywanych aktywów. Ponadto, jeżeli jakiekolwiek postępowanie upadłościowe lub naprawcze zostanie wszczęte przez nas, lub przeciwko nam, wszystkie takie dane osobowe będą uważane za nasze aktywa i jako takie, możliwe, że zostaną sprzedane lub przekazane podmiotom trzecim.

 • Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa. Możemy przekazywać i ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

  • W celu spełnienia obowiązku prawnego;

  • Gdy w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego obowiązujące prawo;

  • Na żądanie władz państwowych prowadzących postępowanie;

  • W celu zweryfikowania lub wyegzekwowania naszych „Warunków korzystania” lub innych obowiązujących zasad;

  • W celu wykrycia i ochrony przed oszustwem, lukami technicznymi lub lukami w zabezpieczeniach;

  • W celu odpowiedzi na sytuację awaryjną; lub w inny sposób

  • W celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa lub ochrony podmiotów trzecich, osób odwiedzających strony internetowe ekaterra, ekaterra lub społeczeństwa.

 

Międzynarodowe Transfery Danych

ekaterra udostępnia dane osobowe wewnątrz Grupy ekaterra lub podmiotom trzecim w celach opisanych w niniejszej Informacji o prywatności. 

ekaterra będzie wysyłać dane osobowe zebrane w Wielkiej Brytanii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) do innych krajów tylko w następujących okolicznościach:

 • W celu wypełnienia Twoich instrukcji;

 • W celu spełnienia obowiązków prawnych;

 • W celu współpracy z naszymi agentami, doradcami i dostawcami, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług.

Jeśli przekażemy dane osobowe poza Wielką Brytanię lub EOG, ekaterra upewni się, że są one chronione w ten sam sposób, jakby były wykorzystywane w Wielkiej Brytanii lub EOG. Zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń:

 • Transfer do kraju nienależącego do EOG, którego ustawodawstwo dotyczące prywatności zapewnia poziom ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, co w krajach EOG;

 • Zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem tzrecim, według której ​będzie on musiał chronić dane osobowe zgodnie z tymi samymi standardami, co w EOG; lub

 • Transfer danych osobowych do organizacji będących stroną szczegółowych umów dotyczących transgranicznego przesyłania danych z Wielką Brytanią lub Unią Europejską.

 

Jak Chronimy Twoje Dane Osobowe?

ekaterra bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. 

Nasze działania obejmują wdrażanie odpowiednich kontroli dostępu, inwestowanie w najnowsze technologie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony wykorzystywanych przez nas środowisk IT oraz zapewnienie szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Dostęp naszych pracowników i agentów do Twoich danych osobowych ma miejsce tylko w niezbędnym stopniu i w sytuacji ich przetwarzania przez podmioty trzecie podlega ścisłym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności.

 

Jak Długo Przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, dla których są przetwarzane. Na przykład, gdy dokonasz u nas zakupu online, będziemy przechowywać dane związane z Twoim zakupem, abyśmy mogli wykonać konkretną umowę zawartą przez Ciebie, a następnie zachowamy dane osobowe przez okres, który umożliwi nam obsługę lub odpowiedź na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości związane z zakupem.

Twoje dane mogą również zostać zachowane, abyśmy mogli nadal ulepszać Twoje doświadczenia z nami oraz żeby zapewnić Ci należne nagrody lojalnościowe. 

Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać. 

 

Jakie Są Twoje Prawa?

Twoje prawa w odniesieniu do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z tym, co to oznacza dla Ciebie. Możesz egzekwować swoje prawa, wysyłając e-mail: privacy.ekaterra@ekaterratea.com lub korzystając z formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

W zależności od lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w danym kraju, może przysługiwać Ci prawo do złożenia pewnych żądań w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Na przykład, jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub EOG, możesz skorzystać z następujących dostępnych Ci praw (z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami) na mocy przepisów o ochronie danych:

 • Prawo do otrzymania informacji. Masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o swoich prawach oraz o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dlatego przekazujemy Ci niniejszą Informację. 

 • Prawo do dostępu i poprawiania. W każdej chwili masz prawo do dostępu, poprawiania lub aktualizowania swoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to ważne i jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami.

 • Prawo do przenoszenia danych. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie.

 • Prawo do bycia zapomnianym. W pewnych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia swoich danych. Jeśli chcesz usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, poinformuj nas o tym, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu odpowiedzenia na Twoje żądanie zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację. 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (tj. otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami lub kontaktowaniu się w celu przedstawienia potencjalnych okazji).

 • Prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego. Masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do dowolnego miejscowego Organu Nadzorczego na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na jakiekolwiek nasze działania z Twoimi danymi osobowymi (tzn. polegamy na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (chociaż jeśli to zrobisz, nie oznacza to, że wszystko, co zrobiliśmy z Twoimi danymi osobowymi za Twoją zgodą do tego momentu, jest niezgodne z prawem). Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się zgodnie z poniższymi danymi.

 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji. Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która ma dla Ciebie znaczące skutki prawne. W szczególności masz prawo:

  • skorzystać z ludzkiej interwencji; 

  • wyrazić swój punkt widzenia;

  • uzyskać wyjaśnienie decyzji podjętej po dokonaniu oceny; i

  • zakwestionować taką decyzję.

Więcej informacji i porad na temat przysługujących Ci praw możesz uzyskać od organu nadzorującego ochronę danych w Twoim kraju.

 

Jak Skontaktować Się Z Ekaterra?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące Informacji o  prywatności ekaterra czy też przetwarzania danych, lub jeśli chcesz zgłosić skargę o możliwym naruszeniu lokalnych przepisów dotyczących prywatności, zrób to wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.ekaterra@ekaterratea.com lub korzystając z formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

W przypadku gdy sprawa ma charakter bardziej merytoryczny, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje. Wszystkie takie kontakty merytoryczne otrzymują odpowiedź. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany(-a) otrzymaną odpowiedzią, możesz skierować skargę do właściwego Organu Nadzoru w Twoim kraju. Jeśli nas o to poprosisz, postaramy się udzielić Ci informacji na temat odpowiednich dróg składania skarg, które mogą mieć zastosowanie w danych okolicznościach.

 

W Jaki Sposób Aktualizujemy Niniejszą Informację?

Będziemy aktualizować niniejszą Informację o prywatności, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić opinie klientów i zmiany w naszych produktach i usługach. Po wprowadzeniu zmian w niniejszym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji w górnej części niniejszej Informacji. Jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy większą widoczność Informacji (w tym, w przypadku niektórych usług, powiadomienia drogą e-mailową o zmianach w Informacji o prywatności). Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o prywatności w archiwum do Twojego wglądu.

Nie ograniczmy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o prywatności bez Twojej zgody.

 

Dodatkowe Warunki Lub Powiadomienia O Ochronie Prywatności

Oprócz niniejszej Informacji o prywatności mogą obowiązywać określone kampanie lub promocje, które będą podlegać dodatkowym warunkom lub Informacjom dotyczącym prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami lub powiadomieniami przed wzięciem udziału w takich kampaniach, lub promocjach, ponieważ w przypadku udziału w nich będziesz zobowiązany do ich przestrzegania. Wszelkie dodatkowe warunki lub informacje dotyczące  prywatności będą udostępniane Ci w widoczny sposób.

 

Kluczowe Terminy

Poniżej znajduje się lista terminów powtarzających się w powiadomieniach o prywatności i procedurach ekaterra.

 

Słownik

 • Anonimizacja - proces szyfrowania lub usuwania danych osobowych z bazy danych w taki sposób, że osoby, których te dane dotyczą, pozostają anonimowe. Odbywa się to w celu ochrony prywatnych działań osób fizycznych przy jednoczesnym zachowaniu integralności zgromadzonych i udostępnianych danych.

 • Reklama behawioralna - czynność polegająca na śledzeniu aktywności użytkowników w Internecie, a następnie dostarczaniu reklam lub rekomendacji opartych na śledzonych działaniach.

 • Dane biometryczne - dane osobowe wynikające ze szczególnego przetwarzania technicznego, dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, które umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby fizycznej, takie jak obrazy twarzy lub dane daktyloskopijne.

 • Zgoda - każde dobrowolnie wyrażone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez którą osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 • Cookies - mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika, który może być później pobrany z tego komputera przez serwer WWW. Cookies pozwalają serwerom internetowym na śledzenie aktywności przeglądarki użytkownika końcowego i łączenie poszczególnych żądań internetowych w sesję.

 • Administrator Danych - podmiot, który posiada uprawnienia do przetwarzania danych osobowych. Kontroluje on wykorzystanie danych osobowych poprzez określenie celów ich wykorzystania oraz sposobu ich przetwarzania.

 • Wzbogacanie danych - proces stosowany w celu ulepszenia, udoskonalenia lub innej poprawy istniejących danych.

 • Przetwarzanie danych - dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównywanie lub łączenie danych, lub blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych. Nie ogranicza się do środków automatycznych.

 • Retencja danych - polityki i procesy stosowane w ekaterra w celu określenia czasu archiwizacji i przechowywania danych osobowych.

 • Osoba, której dane dotyczą - osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą.

 • Marketing bezpośredni - forma reklamy, w której firmy dostarczają konsumentom fizyczne materiały marketingowe w celu przekazania informacji o produkcie lub usłudze.

 • EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Szyfrowanie - metoda, za pomocą której tekst jawny lub inny rodzaj danych jest przekształcany z postaci czytelnej na wersję zakodowaną, która może być odszyfrowana przez inny podmiot tylko wtedy, gdy ma on dostęp do klucza deszyfrującego.

 • GDPR - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 • Dane genetyczne - dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które dostarczają niepowtarzalnych informacji o fizjologii lub stanie zdrowia tej osoby fizycznej i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pobranej od danej osoby fizycznej.

 • Dane o zdrowiu - dane osobowe związane ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które ujawniają informacje o jej stanie zdrowia.

 • Organizacja międzynarodowa - organizacja i podległe jej organy podlegające prawu międzynarodowemu publicznemu lub inny organ utworzony przez, lub na podstawie umowy zawartej między co najmniej dwoma państwami.

 • Adres IP - unikalny adres, który identyfikuje urządzenie w Internecie lub sieci lokalnej i który pozwala na rozpoznanie systemu przez inne systemy połączone za pomocą protokołu internetowego.

 • Reklama behawioralna online - strony internetowe lub usługi reklamy online, które angażują się w śledzenie lub analizę, np. wyszukiwanych haseł, profili przeglądarek lub użytkowników, preferencji, danych demograficznych, aktywności online, aktywności offline, danych dotyczących lokalizacji, oraz oferują reklamę opartą na tym śledzeniu.

 • Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

 • Naruszenie Danych Osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • Prywatność i ochrona danych - zbiór przepisów i regulacji prawnych, które mają zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony i innego przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to ochronę danych, prywatność, tajemnicę bankową, komunikację elektroniczną oraz przepisy i regulacje dotyczące poufności, a także wszelkie inne obowiązujące przepisy lub regulacje w zakresie, w jakim odnoszą się do prywatności danych osobowych.

 • Przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • Profilowanie - jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Pseudonimizacja - przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można już było przyporządkować tych danych do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Odbiorca - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

 • Przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która, wyznaczona przez administratora lub podmiot przetwarzający na piśmie na mocy art. 27 GDRP, reprezentuje administratora lub podmiot przetwarzający w zakresie ich odpowiednich obowiązków na mocy GDRP

 • Ograniczenie przetwarzania - oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • Szczególne kategorie danych osobowych - szczególne kategorie danych osobowych obejmują: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej) oraz dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

 • Organ nadzorczy - niezależny organ lub oddział związany z organem w dowolnej właściwej jurysdykcji, którego głównym celem i funkcją jest regulowanie kwestii związanych z danymi osobowymi.

 • Podmiot trzeci - osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.