Long Vines Left

Vår visjon for et økologisk og fornyende landbruk

Vi samarbeider med farmere og urtedyrkere over hele verden for å høste de beste økologiske urtene av urtespesialistgrad til våre urteprodukter. Vi går alltid i partnerskap med dem som dyrker planter på en bærekraftig, økologisk måte – og beskytter miljøet, menneskene og dyrelivet rundt seg.

Vår visjon er å bygge en fullt ut bærekraftig økologisk verdikjede. Å arbeide nært med våre farmere og urtedyrkere for å finne effektive og naturlige metoder med lavt karbonavtrykk for å øke fremme avkastningen i et klima i endring. Å alltid betale rettferdige og anstendige priser for avlinger, skape bærekraftige levebrød og støtte samfunn i vekst.

Ved å skape disse allmennyttige sirklene kan vi både forbedre menneskers liv og skape en robusthet i leverandørkjeden vår som vil bidra til å møte økende etterspørsel etter urter dyrket på en måte som er gunstig for mennesker, planter og planeten.

En mengde utfordringer truer levebrødet til bønder og urtedyrkere i dag. Klimaendringene påvirker avlingene med stadig flere naturkatastrofer, som tørke, brann og oversvømmelser. Farmerne blir eldre, og færre av den yngre generasjoner stepper inn – de søker sikrere inntekter andre steder.

Ved å danne nære og langsiktige partnerskap med våre økologiske farmere og urtedyrkere, støttet av sertifiseringer fra tredjeparter, kan vi bidra til å sikre at vi bygger en leverandørkjede som ikke bare er til gavn for planeten vår, men som også gir et levedyktig og bærekraftig utkomme for bøndene rundt om i verden.

Fornyende, økologisk landbruk i praksis:

Vi har kartlagt måter å redusere vårt karbonavtrykk og forbedre klimarobusthet ute i felten på. Gjennom rettferdig og økt godtgjøring og samfunnsmessige tiltak støtter vi farmerne våre slik at de kan ta i bruk teknikker for beste praksis, i tillegg til pilotprosjekter og opplæring via vårt Pukka Life Impact-fond. 

Her ser du hvordan noen av disse anvendes av våre farmere og urtedyrkere:

Vanneffektivt landbruk i India

Babu Holagi dyrker Fair for Life-sertifisert økologisk mynte nær Gadag i nordre Karnataka i India. Her er jorden skrinn, noe som gjør den vanskelig å dyrke i. På grunn av vannmangel kan han vanligvis dyrke åkermynte kun på fire av de 16 målene gården hans består av. Babu Holagi brukte en del av Fair for Life-overskuddet fra sine leveranser til Pukka til å installere et nytt dryppvanningssystem.

Dette er en svært effektiv metode for vanning siden systemet graves ned i grunnen for å redusere fordamping. Det har ført til en 40 % besparelse i vannbruk sammenlignet med sprederne som ble benyttet tidligere. Det betyr at han kan dyrke 50 % mer økologisk mynte med samme mengde vann.

Regnvannsamling i Storbritannia

Organic Blooms er en økologisk virksomhet som selger skårne blomster med base i nærheten i vårt Urtehus (vårt globale hovedkontor) i utkanten av Bristol. Det er også et sosialt foretak som tilbyr terapeutiske og arbeidsrettede tiltak for mennesker med lærevansker og psykiske problemer. Organic Blooms dyrker solhatt for Pukka, en hovedingrediens i vår Elderberry & Echinacea-te.

Sommeren 2018 opplevde vi en lang tørkeperiode over nesten hele Storbritannia, den siste i et bekymringsverdig mønster med ekstreme værforhold. Hos Organic Blooms påvirket tørken i svært stor grad blomsteravlingen. Grunnvannsspeilet falt under den dybden hvor borehullpumpene kunne nå, noe som medførte at nødvendig vanning ikke var mulig.

Organic Blooms har brukt fondsmidlene fra Pukka Life Impact-fondet til å montere et vanninnsamlingssystem som fanger opp og lagrer dyrebart regnvann for vanning i polytunnelene i sommermånedene. Med en lagringskapasitet på 40 000 liter er Organic Blooms nå mye bedre forberedt for tørkeperioder i fremtiden.

Kompostproduksjon

En gruppe farmere i India brukte Pukka Life Impact-fondet til å bygge kompostbinger. Kompost produsert på gårder er en utmerket måte å sette farmerne i stand til å øke de organiske stoffene i jordsmonnet på. Dette forbedrer kapasiteten for bevaring av både vann og næring i tillegg til å forbedre jordstrukturen – alle disse er svært viktige kvaliteter for produktiv og sunn økologisk jord.

Du kan lese mer i vår bærekraftsrapport

Long Vines Right