Long Vines Left

Skål for en vakker FairWild Verden

Global omtanke

Ca. 30 000 av planteartene i naturen brukes til konsumvarer og velværeprodukter.

Mellom 60 og 90 % av disse plantene som brukes i global handel, er høstet fra villmark. Verdien av global handel for medisinske eller aromatiske planter var verdsatt til $3 mrd. i 2015.

Siden én av fem ville plantearter er truet av overutnyttelse og tap av habitat, har behovet for endring aldri vært større. Globalt sett vet vi som forbrukere overraskende lite om hvor ingrediensene i produktene våre kommer fra.

Det finnes også få bransjeomfattende standarder og forskrifter når det gjelder ingredienser som høstes på udyrket mark.

Hva kan gjøres?

FairWild Foundation ble etablert for å gi retningslinjer for beste praksiser og sertifiseringsplaner for innhøstere, operatører og produsenter involvert i handelen med ingredienser fra ville planter.

FairWild-sertifiseringen handler om å beskytte de ville planteartenes magi og skjønnheten i deres naturlige habitater, samtidig som man har respekt for dypt rotfestede tradisjoner og kulturer og bidrar til å støtte levebrødene i de samfunnene som er avhengige av dem.

Pukka Herbs kjøper ca. 50 % av alle FairWild-sertifiserte urter høstet i verden, og har det største FairWild-sortimentet av alle selskaper.

Vi ønsker ikke bare å være ledere innen bærekraftig innhøsting av ville planter, men også at samfunnene hvor urtene dyrkes og høstes, skal adoptere denne respektfulle tilnærmingen.

Stimulere til regenerasjon

Etter FairWild-sertifiseringen må innhøsterne etterlate nok av plantene i terrenget til at de kan vokse opp på nytt etterfølgende år.

Gjennom insentiver fra FairWild blir innhøsterne motiverte til å etterlate noe av populasjonen uberørt, hvilket lar de gjenstående plantene utvikles og naturlig regenereres.

Rettferdig betaling

For å gjenspeile og respektere den ekstra innsatsen og den tiden som kreves for å høste urter etter de bærekraftskravene som FairWild fastsetter, blir de enkelte FairWild-innhøsterne betalt en høyere lønn.

Vi betaler også en tilleggssum – kjent som FairWild-premium – til innhøstingskooperativer. Denne kan brukes til sosiale og milømessige prosjekter for lokalsamfunnene.

Støtte til lokalsamfunnene

I 2000, like etter at konflikten i Bosnia var over, etablerte vi et FairWild-prosjekt i Konjic nær Sarajevo for å hjelpe til med å skape en bærekraftig inntekt for dem som hadde mistet levebrødet sitt under krigen.

I dag er over 700 familier sysselsatt med å høste inn et bredt utvalg av ville urter fra området, inkludert lindeblomst, løvetann, nesle og hylleblomst til vår Love-te. Dette prosjektet sikrer at innhøsterne betales rettferdig for arbeidet, og like viktig, at det ikke er noen diskriminering mellom etniske grupper.

Long Vines Right