alt text

Pukkas urteekspertise

Vi er et selskap med en sann urtearv: Over 22 % av våre medarbeidere har en formell kvalifisering (akademisk grad, master eller doktorgrad) i urtemedisin, plantemedisin eller ernæring. Vi har en lidenskapelig tro på at det er mye å lære av medisinsk visdom fra tradisjonelle helbredende systemer koblet opp mot spesialistkunnskapen i vitenskapelig forskning.

En av måtene vi virkeliggjør vår misjon på, er gjennom de urteproduktene vi lager. Vi høster og bruker kun urter av beste kvalitet, av urtespesialist-grad, med økologiske ingredienser, og våre urteeksperter trekker veksler på innsikt fra nyere forskning og urtekunnskap når vi lager våre blandinger.

Vi fortsetter å nyskape og bringe ut nye produkter som er tilpasset ulike smaker, preferanser og livsstiler, men alltid med et blikk på hva som virkelig har en innvirkning på menneskers helse.

Hvorfor trenger vi en urterevolusjon?

Vi ønsker å starte en urtebasert helse- og velværerevolusjon med en intensjon om å hjelpe samfunnet vårt til å verdsette urtenes helsemessige fordeler for oss mennesker. Helsevesenet for mennesker verden over er nå på et avgjørende stadium – og vi har betydelige utfordringer foran oss.

Over hele verden lever vi lengre, men mindre sunne liv. Sykdommer knyttet til både over- og underernæring forekommer i stor grad, mens antibiotikaresistens er en forestående global trussel som gjør behovet for å finne alternativer til antibiotika enda mer presserende.

Vi trenger å skape et bærekraftig helsevesen som støtter og optimaliserer menneskers helse samtidig som det ivaretar mangfoldet i og fremtiden til planeten vår. Ved å gi muligheter for utdanning og fremme bedre helsevalg er Pukka en forkjemper for en urterevolusjon med forebyggende og alternativ behandling hvor urter står i første linje for vårt velbefinnende.

 

alt text