Long Vines Left

19. september 2019

Pukka Herbs erklæring om klimakrise

Pukka Herbs ble dannet med et formål om å være til nytte for menneskers helse, plantene og planeten. Da vi startet opp i 2001, var vitenskapen allerede tydelig på at bedrifter måtte drive på en måte som regenererte miljøet og samfunnet. Dette er verdiene som Pukka ble bygd på: økologisk landbruk, rettferdig handel og bevaring gjennom handel.

Basert på foruroligende forskning og statistikk som indikerer alvorlighetsgraden av skader på planeten vår, og det lille vinduet vi har for å reversere disse effektene, mener vi, som en aktør i dagens samfunn, at det er vårt moralske ansvar å erklære en klima- og biomangfoldskrise.

Som et resultat av denne erklæringen er vårt mål om å bli karbonnøytrale innen 2030 nå skjøvet frem til 2019. Fra nå av kompenserer vi hele vårt «avling til kopp»-karbonavtrykk, slik at alle kan nyte en karbonnøytral kopp med Pukka-te eller et urtetilskudd.

I tillegg til å fremskynde vår karbonnøytrale forpliktelse finner du her noen av våre andre forpliktelser for å adressere klima- og biomangfoldskrisene i vår erklæring:

  • Vi vil fullføre et klimamanifest innen januar 2020 som beskriver hvordan vi vil levere i henhold til vårt Science Based Target
  • Selv om vi allerede høster 100 % økologiske urter, forplikter vi oss til å finne andre måter å adressere biomangfoldskrisen på
  • Vil skal også innberegne karbon- og biomangfoldseffekten i all ny produktutvikling
  • Regenerativt landbruk: Hvert produkt vi skaper er økologisk sertifisert, lagrer mer karbon i jordsmonnet, unngår bruk av karbonintensiv gjødsling og fremmer mer dyreliv
  • Vi støtter våre farmere i å bruke klima- og naturvennlige praksiser gjennom vårt Pukka Life Impact-fond
  • Våre ville urter er FairWild-sertifiserte for å verne ødemarker og sensitive økosystemer
  • Vi bruker kun fornybar energi med lokalt opphav via Good Energys «Selectricity»-verktøy
  • Vi donerer 1 % av omsetningen til miljøforkjempende tiltak årlig – dette tallet nådde £ 425 000 siste år
  • Vi er et vegetarisk selskap
  • Våre medarbeidere konkurrerer om å spare karbon gjennom Do Nation

men det er fortsatt mye som må gjøres. Som et neste steg vil vi fullføre vårt klimamanifest innen januar 2020, hvor vi ytterligere beskriver de spesifikke milepælene og tidslinjene for å nå vårt forskningsbaserte mål. Dette vil inkludere karbon- og biomangfoldseffekten i all ny produktutvikling. Vi anerkjenner også at selv om vi allerede høster 100 % økologiske urter, må vi finne andre måter å adressere biomangfoldskrisen på.

Long Vines Right