Quiz Starting

Page One

 

 

 

Dosha quiz

Ifølge ayurveda, er doshaer energimønstre som flyter rundt i kroppen og styrer tanker og atferd. Det er tre primære doshaer – vata, pitta og kapha – og vi er alle født med alle tre. Men det er dominansen av en eller to av disse doshaene som definerer hvem vi er. Man mener at tilstanden til vår unike dosha må være i likevekt for at vi skal ha en god balanse mellom sinn, kropp og ånd. Er det ikke det, blir vi syke. Finn ut hva din dosha er ved å gjennomføre denne korte dosha-testen.