Long Vines Left

Kauniin FairWild-maailman puolesta

Globaali huoli

Kulutus- ja hyvinvointituotteissa käytetään arviolta 30 000 luonnonvaraista kasvilajiketta.

Maailmankaupassa myytävistä kasveista 60–90 % on luonnonvaraisia kasveja. Lääkekasvien ja aromaattisten yrttien kaupan arvo oli 3 miljardia dollaria vuonna 2015.

Liiallinen kerääminen ja kasvupaikkojen katoaminen uhkaavat yhtä viidestä kasvilajista. Muutoksen aikaansaaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kuluttajina tiedämme hämmästyttävän vähän siitä, mistä käyttämiemme tuotteiden ainesosat ovat peräisin.

Luonnonvaraisten kasvien keräämistä koskevia standardeja ja säätelyä on vähän.

Mitä on tehtävissä?

FairWild Foundation perustettiin luomaan parhaisiin käytäntöihin perustuva ohjeistus ja sertifiointijärjestelmä luonnonvaraisilla kasveilla kauppaa käyvien sadonkorjaajien, tuottajien ja muiden toimijoiden käyttöön.

FairWild-standardi auttaa suojelemaan luonnonvaraisia kasvilajeja ja niiden elinympäristöjä sekä kunnioittamaan kasveja hyödyntävien yhteisöjen perinteitä ja tukemaan heidän elinkeinoaan, joka on riippuvainen kasveista.

Pukka Herbs ostaa noin 50 % kaikista FairWild-sertifioiduista yrteistä koko maailmassa, ja sen FairWild-valikoima on laajempi kuin minkään muun yrityksen.

Tavoitteemme on olla alan johtava kestävästi toimiva yritys. Haluamme koko yrttejä hyödyntävän yhteisön omaksuvan tämän saman luontoa kunnioittavan korjuutavan.

Panostamme uudistavaan sadonkorjuuseen

FairWild-sertifiointi edellyttää, että kerääjä jättää osan kasvista maahan, jotta se kasvaa myös seuraavana vuonna.

Lisäksi kasvien kerääjiä kannustetaan jättämään osa alueesta luonnontilaan, jolloin kasvit pääsevät kasvamaan ja uusiutumaan luonnollisesti.

Reilu palkka

FairWild-ohjelman mukainen yrttien kerääminen vaatii aikaa ja vaivaa, joten kerääjille maksetaan lisähintaa sen mukaan.

Lisäksi Pukka maksaa kerääjien osuuskunnalle FairWild-lisää, joka käytetään paikallista yhteisöä tukeviin sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin.

Älä usko pelkästään meitä, vaan kuuntele, mitä Hugh Fearnley-Whittingstall kertoo Intiassa toteutetusta FairWild-projektistamme.

Tuemme yhteisöjä

Pian Bosnian sodan päättymisen jälkeen vuonna 2000 aloitimme FairWild-projektin Konjicissa, lähellä Sarajevoa, auttaaksemme sodassa elantonsa menettäneitä rakentamaan kestävän tulonlähteen.

Tänä päivänä yli 700 perhettä työllistyy alueen lukuisten villiyrttien kerääjinä. He poimivat Pukalle niin limetinkukkaa, voikukkaa, nokkosta kuin seljankukkaa, jotka ovat tuttuja Love-teestämme. Tämän projektin avulla voidaan varmistaa, että kerääjille maksetaan työstä oikeudenmukainen palkka, ja mikä tärkeintä, se pitää huolen, ettei etnisten ryhmien välillä esiinny syrjintää.

Long Vines Right