Long Vines Left

Vi giver 1 % tilbage til planeten

Som medlem af 1% for the Planet giver vi 1 % af alt, hvad vi sælger, til miljø- og samfundsmæssige formål.

Det er en del af vores egen kampagne for at skabe positive forandringer. Blot ved at købe vores fantastiske økologiske te og kosttilskud er du med til at beskytte vores smukke planet. Du køber, og vi giver tilbage. Så tusind tak til alle Pukkas kunder – sammen udretter vi noget helt særligt.

Hvorfor støtter vi 1% for the Planet?

Det gør vi, fordi vores dyrebare planet virkelig har brug for vores hjælp. Vi står over for nogle enorme miljømæssige udfordringer, lige fra klimaforandringer til forurening med mikroplastik.

Der er et stort og presserende behov for mere økonomisk støtte og fortalere, der arbejder på at finde løsninger, men der er et problem. På verdensplan udgør bidragene til miljøformål kun 3 % af de samlede velgørenhedsbidrag – og heraf kommer kun 3 % fra virksomheder. Det er her, 1% for the Planet kommer ind i billedet. Organisationen bygger bro mellem virksomheder, forbrugere og nonprofitorganisationer, så vi sammen kan skabe store og positive forandringer.

Siden 2016 har Pukka doneret over £2.000.000 til miljø- og samfundsmæssige formål (pr. december 2019). Her er en oversigt over den effekt, nogle af disse økonomiske bidrag har haft:

Inspirerede besøgende på Eden Project

Vi har samarbejdet med Eden Project siden 2015 og deler deres passion for at bygge bro mellem mennesker, planter og planeten. Sammen har vi udviklet udstillinger og aktiviteter, hvor folk kan fordybe sig i urternes vidunderlige verden. Vi inviterer besøgende til at smage vores urteteer og lære mere om de fantastiske planter, vi blander, ved den store teæskeinstallation, og Pukka Herb-stien inspirerer de besøgende til at gå på opdagelse på en urteinspireret rute rundt i Edens udendørs haver.

Vi hjælper med at beskytte den store næsehornsfugl og belleriktræerne

Triphala er et traditionelt fordøjelsestonikum, der bruges i nogle af vores teer og kosttilskud. Det fremstilles ved hjælp af bellerik- og myrobolanfrugter, der gror i de vestlige Ghats i Indien, via vores forsyningspartner, Applied Environmental Research Foundation (AERF). De træer, som frugterne gror på, er en del af det rige økosystem i et af verdens mest biologisk mangfoldige områder. Det er hjemsted for sjældne dyr og fugle, blandt andet den store næsehornsfugl.

Disse træer er dog truede. Deres tømmer er værdifuldt og fristende for lokale jordbesiddere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Vi fandt ud af, at hvis folk kunne tjene penge på at plukke frugter fra træerne, ville de ikke være nødt til at fælde dem. Det er sådan, vi startede vores samarbejde med AERF med henblik på at opnå Indiens første internationale FairWild-certificering for bellerik og myrobolan. Vores projekt giver arbejde til mange lokale, som plukker, behandler og sorterer frugterne til en fair løn.

Introduktionen af 14 nye plukkeområder i 2017 har givet mange fordele, herunder en opskalering af bevaringsaktiviteterne og muligheden for at tilbyde bæredygtige job til flere plukkere. 

Kvinder som naturens kræfter – på naturens vegne

TreeSisters er en bevægelse, der arbejder med global ansvarlighed med det formål at genoprette miljøet med fokus på kvinder og tropisk genplantning. Vi har doneret de penge, vi ville have brugt på julekort, til TreeSisters, som har plantet over 4.500 træer ved hjælp af vores donation. Træerne er blevet plantet på en række forskellige steder med miljø- og samfundsmæssige fordele, herunder genoprettelse af jord, frigørelse af lokalsamfund fra ekstrem fattigdom og beskyttelse af kritisk truede dyrearter via genoprettelse af levesteder.

En hyldest til bier, verdens bedste bestøvere

I juli gik vi sammen med vores venner fra Soil Association om at hylde bier, som gennem bestøvning spiller en ekstremt vigtig rolle i forhold til at hjælpe os med at producere mange af vores økologiske teer og kosttilskud. Vi hjælper vores avlere med at sikre, at deres landbrugsmetoder styrker biodiversiteten, og i løbet af kampagnen sørgede vi for at lære kunderne om bivenlige urter, som de kan dyrke i haven.

Støtte til FairWild

Hvert år støtter Pukka FairWild Week for at gøre folk opmærksomme på truslerne mod vilde planter og på behovet for at producere disse planter på en ansvarlig måde. Vi forsøger også at opfordre andre brands til at tilslutte sig FairWild-initiativet.

Så hold øje med 1%-logoet, når du handler – eller overvej selv at blive 1%-medlem. Sammen kan vi opnå meget mere, end vi kan hver for sig.

Long Vines Right